Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: h
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0012
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Bijeenkomst circa kwart vóór 10 uur v.m. aan het station. Nadere gegevens worden
op de vergadering van 28 Juni verstrekt.

Kosten van den tocht (inclusief koffietafel te Loppersum) ƒ 7.— per persoon.
Gemeenschappelijke maaltijd te 7 uur in het Hotel »De Doelen” a ƒ 3.— per
persoon (zonder wijn). Na afloop hiervan concert aangeboden door de Directie der
Vereeniging »De Harmonie”.

ZATERDAG 30 JUNI.

Bezoek aan het Museum van Oudheden te 10 uur v.m.

Circa I2V2 Lunch a ƒ 1.25 per persoon in Restaurant »Riche” Vischmarkt. Daarna
verdere bezichtiging van de stad (Gerechtshof, Nieuwe Kerk, Gasthuizen enz.). Half 5
per extratram naar Paterswolde, diner in het Clubhuis a ƒ2.50 per persoon (zonder wijn).

Gedurende de dagen van het bezoek aan Groningen zijn de Sociteiten De Harmonie,
Groote Sociëteit, Amicitia en de Studenten Sociëteit voor de bezoekers opengesteld.

Bondsleden, correspondeerende leden en leden van aangesloten vereenigingen,
die aan een of ander wenschen deel te nemen, worden verzocht hiervan schriftelijk vóór
24 Juni kennis te geven aan den Heer Mr. J. G. C. Joosting, Rijks-Archivaris te Groningen,
lid der Ontvangstcommissie.

Met het oog op de beschikbare vervoermiddelen kan alleen aan hen, die zich tijdig
hebben aangemeld, plaats verzekerd worden.

Voor logies te Groningen worden aanbevolen:

(Prijzen thans).

Hotel

»de Doelen”,

logies

en

ontbijt ƒ 2.75,

diner

ƒ2.50

Hotel »Frigge”,

»

»

»

ƒ2.75,

»

ƒ2.50

Hotel

»Willems”,

»

»

»

ƒ 2.25,

»

ƒ1.75

Hotel

»Kisch”,

»

»

»

ƒ 2.75,

»

ƒ2.-

Hotel

»Elzenga,

»

»

»

ƒ2.-,

»

ƒ1.75

Met het oog op het beperkt aantal hotels wordt aanbevolen om tijdig logies te
bestellen.

N.B.1 Men denke er aan om broodkaarten mede te nemen.

Na afloop van de vergadering van 28 Juni zal er gelegenheid bestaan om, over-
eenkomstig het te Hoorn door Mr. Bouricius en Jhr. Teding van Berkhout gedane
voorstel, van gedachten te wisselen over zeldzame prenten en andere voorwerpen.

Namens het Bestuur van den Nederl. Oudheidkundigen Bond
H. P. COSTER, Secretaris.
loading ...