Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 2
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0014
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LEDEN:

Alkmaar, Stedelijk Museum.

Amsterdam, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

Amsterdam, Vereeniging Rembrandt.

Amsterdam, Koninklijk Nederl. Genootschap voor munt- en penningkunde.

Amsterdam, Regenten der Stichting »Amstelkring”.

Amsterdam, Vereeniging Amstelodamum.

Amsterdam, Stedelijk Museum.

Amsterdam, Nederlandsche Bond van Horlogemakers.

Arnhem, Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
Arnhem, Arnhemsch Genootschap van oudheidkunde.

Assen, Provinciaal Museum van oudheden en geschiedkundige voorwerpen in Drenthe.
Breda, Vereeniging »Stedelijk Museum en Oudheidkamer”.

Delft, Rijksmuseum »Huis Lambert van Meerten”.

Dordrecht, Vereeniging Oud-Dordrecht.

Dordrecht, Vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen.

Edam, Commissie van beheer en toezicht over Edam’s Museum.

Gouda, Commissie voor de restauratie der St.-Janskerk.

’s-Gravenhage, Rijkscommissie tot beschrijving der Monumenten van geschiedenis en kunst.
’s-Gravenhage, Commissie tot beheer over het Gemeentemuseum.

’s-Gravenhage, Gevangenpoort.

’s-Gravenhage, Vereeniging »die Haghe”.

’s-Gravenhage, Genealogisch-Heraldisch Genootschap »de Nederlandsche Leeuw”.
Groningen, Commissie van administratie over het Museum voor provincie en stad.
Haarlem, Museum van kunstnijverheid.

Haarlem, Commissie van toezicht over het Stedelijk Museum.

Haarlem, Commissie van het Bisschoppelijk Museum.

H aarlem, Vereeniging »Haerlem”.

’s-Hertogenbosch, Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen.

Leeuwarden, Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde.

Leiden, Stedelijk Museum »de Lakenhal”.

Leiden, Vereeniging »Oud-Leiden”.

Maastricht, Provinciaal Oudheidkundig Genootschap.

Rotterdam, Academie van Beeldende kunsten en Technische wetenschappen.

Utrecht, St. Bernulfusgilde.

Litrecht, Kunsthistorisch Instituut.

LJtrecht, Provinciaal LTrechtsch Genootschap.

Utrecht, Stedelijk Museum van oudheden.

Zaandijk, Zaanlandscne Oudheidkundige Vereeniging »Honig”.

Zwolle, Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch recht en geschiedenis.

Beets, Mr. N.; onder-directeur Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

Berkhout, Jhr. H. Teding van; directeur Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

Boeles, Mr. P. C. J. A.; conservator Friesch Genootschap te Leeuwarden.

Bouricius, Mr. L. G. N.; beheerder Stedelijk Museum te Delft.

Bredius, Dr. A.; adviseur Mauritshuis te ’s-Gravenhage.

Buisman, H.; conservator Teylers Museum te Haarlem.

Byvanck, Dr. A. W.; conservator Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage.

Crookewit W.Azn., W. ; secretaris der LTrechtsche Provinciale Commissie, te Amstersfoort.
Duparc, Mr. M. J.; referendaris afd. K. en W., te ’s-Gravenhage.

Ebeling, H. J. M.; beheerder Stedelijk Museum te ’s-Hertogenbosch.

Engelen, Jkvr. CL; beheerster Oudheidkamer te Zutphen.

2
loading ...