Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 31
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0043
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
weet ik niet. Het is hier ook van geen belang, daar van dat middeleeuwsche gebouw niets
anders meer over is dan een stuk zijgevel met trappen. Het tegenwoordige woonhuis dag-
teekent uit den aanvang der achttiende eeuw. Van de oorspronkelijke gevel-ordonnantie,
die door de wijziging der kozijnen geleden heeft, ten gevolge waarvan o. a. het mezzanino-
karakter van de bovenste vensterreeks minder duidelijk is geworden, zijn nog over: de kroon-
lijst met haar zware gebeeldhouwde consoles, en de versierde deurtravee in het midden. Boven
de deur, die nog de oorspronkelijke is, prijken onder een kroon de geallieerde wapens van

Plafond in de voorkamer.

de geslachten Brantsen en de Vree. Dit maakt het preciseeren van den bouwtijd gemakkelijk.
Den 25en October 1729 trouwde Mr. Johan Brantsen, ontvanger-generaal van Veluwe, met
Hester Henriette de Vree. Voor dit echtpaar is het huis dus gebouwd, en het jaartal, dat
wij straks op eene plafondschildering zullen vinden, stemt hiermede geheel overeen 1 2).

De omlijsting van den ingang bestaat uit een paar pilasters, geflankeerd door de

1) Een andere verbintenis tusschen dezelfde twee families had in 1734 plaats, toen Hendrik

Willem Brantsen, secretaris van Arnhem, huwde met Elisabeth de Vree.

31
loading ...