Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 37
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0049
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Filips II. 1555—1576. Filipsdaalder, 1558 te Antwerpen geslagen, ingestempeld
met het wapenschildje van Holland. De Witte, pl. XLI. 710.

Filipsdaalder, 1561, alsvoren. Zonder instempeling. De Witte, pl. XLII. 713.

Halve Filipsdaalder, 1563. Ingestempeld met het wapenschildje van Holland. De
Witte, pl. XLII. 719.

Halve Filipsdaalder, 1564 te Maastricht geslagen, met dezelfde instempeling. De
Witte, pl. XLIII. 721.

Bourgondische Kruisrijksdaalder, te Antwerpen geslagen, 1567. De Witte, pl. XLIV.
736. 9 stuks.

Alsvoren, 1568. De Witte, pl. XLIV. 736. 8 stuks.

Filipsdaalder, te Antwerpen geslagen, 1572. De Witte, pl. XLII. 713.

Alsvoren, 1573. De Witte, pl. XLII. 713.

Alsvoren, 1574. De Witte, pl. XLII. 714.

Vlaanderen. Filips II. 1555—1598. Filipsdaalder 1557, ingestempeld met het wapen-
schildje van Holland. Heiss III, pl. 174. 97.

Vs Filipsdaalder, 1565. Heiss III, pl. 174. 101.

Filipsdaalder, 1562. Ingestempeld met het wapenschildje van Holland. Heiss,
pl. 174. 97.

Bourgondische Kruisrijksdaalder, 1567. Heiss III, pl. 174. 103. 4 stuks.

Alsvoren, 1568. Heiss III, pl. 174. 103. 2 stuks.

Kamerrijk (Cambrai) Aartsbisdom. Lodewijk van Berlaimont. 1570—1596. Tnaler,
1572. Ingestempeld met het wapenschildje van Holland1).

Milaan. Karei V. 1535—1554. Grosso met den H. Ambrosius.

De jongste munt is de halve Filipsdaalder van Holland van 1574, zoodat de
munten kort na dien tijd zullen moeten zijn begraven.

’s-Gravenhage, Januari 1917. A. O. VAN KERKWIJK.

DE FRANS HALS VAN AKERSLOOT.

Iedereen zal gaarne den heer J. J. Graaf gelukwenschen met het feit dat — »de
loop der dingen hem in staat heelt gesteld, zoowel om een kunststuk in vaderlandsch
bezit te doen blijven, als om er de vereering aan te helpen verzekeren van een dankbaar
nageslacht” — zooals hij dit in het laatste Bulletin vertelde met betrekking tot den
Frans Hals van Akersloot. Maar daarbij beschuldigt hij mij als berichtgever van »Onze
Kunst” (Nov. 1916) van allerlei onjuistheden en verdraaiingen en haalt buitendien
verscheidene uitspraken over dit schilderij aan, die van anderen komen, zoodat het lijkt
alsol die »grove onwaarheden” zonder uitzondering van mij zouden zijn. Daarom hier

1) Deze munt, die ontbrak in het Kon. Penningkabinet, werd door den eigenaar, den heer
P. Leis, aan die verzameling ten geschenke aangeboden.

37
loading ...