Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 49
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0061
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Afb. 3. Gezicht op de stad, omstreeks A°. 1607, naar C. Merian.

OUD-GRONINGEN.

»De Provincie Groningen is in menig opzicht, en niet het minst in Oudheidkundig
opzicht, eene der belangrijkste van ons land”.

Op grond van het op de vorige algemeene vergadering van den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond genomen besluit, om in 1917 die vergadering te houden in de
stad Groningen, ontving ik van den Voorzitter het verzoek, in het Bulletin van dien Bond,
een beknopt Oudheidkundig overzicht te willen geven van de Stad en van de Provincie
Groningen, een verzoek volgaarne aanvaard.

De Heeren de jager te Groningen, de uitgevers van den Groningschen Volksalmanak
waren bereid, kosteloos ter verluchting dier beide afdeelingen, beschikbaar te stellen de
clichés der in dien almanak achtereenvolgens verschenen afbeeldingen, terwijl het Bestuur
van de Maatschappij van Bouwkunde te Amsterdam goedvond, daarvoor voor niet te
hoogen prijs verschillende clichés af te staan, van de vele, gemaakt voor mijne studies Oud-
Groningen, in 1906 en Oud-Groningerland, in 1912, beiden opgenomen in het Tijdschrift
dier Maatschappij.

Hierdoor werd het mogelijk twee afleveringen met tal van afbeeldingen te voorzien,
te meer daar de Redactie bereid bleek, daarin mede nog verschillende in portefeuille
slapende afbeeldingen op te nemen, overtuigd als zij is, dat oude bouwwerken zich het
best laten beschrijven, niet in woorden, maar in lijnen; zij vragen, zij eischen afbeeldingen,
om gezien, begrepen en gewaardeerd te kunnen worden, en . . . om u te kunnen uitnoodigen
tot een bezoek ter plaatse.

4

49
loading ...