Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 289
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0301
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ll-

ri

1 ^ □ □ □ □ ^

O O O Q

kJ

it-

O ü D O

O ■-o -

Jk □ □ g □ ^

A

==UREGISTER.

« -9 »

Aanwinsten van het Nederl. Museum voor Ge-
schiedenis en Kunst te Amsterdam, met afb.,
116—118; van het Openluchtmuseum te Arnhem,
46; van het Museum te Dordrecht over 1916,
240; van het Kon. Penningkabinet te’s-Graven-
hage, 37; van het Mauritshuis, met afb., 214—219;
van het Gemeentemuseum aldaar, 239; van het
Frans Hals-museum te Haarlem, 135, 240; van
het Bisschoppelijk Museum aldaar, 256—258;
van het Westfriesch Museum te Hoorn over
1916, 241; van het Friesch Museum te Leeuwar-
den over 1916, 285; van het museum »De
Lakenhal« te Leiden over 1916, 238—239; van
de Oudheidkamer te Middelburg over 1916,
285; van de verzameling-Kam te Nijmegen,
met afb., 219—227, 278—282; van het Museum
Boymans te Rotterdam over 1916, 240; van
het Museum van Oudheden aldaar over 1916,
285—286; van het Museum te Schiedam, 234.

Abeele (Pieter van), drijver, 236.

Aberg (Nils), Die Steinzeit in den Niederlanden,
bespr., 39—41.

Adami (C.), 183.

Adelbert, aartsbisschop van Hamburg, begiftigd
met Hunsingo en Fivelgo, 52.

Admetus (Mutus), 276.

Adrichem (D. van), Beglaasde pandramen bij de
Observanten te Weert tegen het einde der
middeleeuwen, 232—233.

Aduard, Overblijfselen der voormalige Cister-
cienser abdij, met afb., 154—156, 166—167.

Aernout, Lanth van Peyse, abt, 120.

Agapitus, 42.

Akersloot, Portret van Nicolaas Stenius, door
Frans Hals, met afb., 37—38.

Alblasserdam, Muntvondst, 35—37.

Alting (H.), 64.

Amersfoort, Restauratie van de Gasthuiskapel, 19,
113—114; van den O. L. V. toren aldaar, 107.

Amsterdam, Atbraak van perceelen, 46, 136,
241—242; Aanwinsten van het Nederl. Museum
voor Geschiedenis en Kunst, met afb., 116—118;
Restauratie van het Kon. Paleis, 135—136; Op-
richting van een gemeentelijke afdeeling voor
schoone kunsten bepleit, 242 ; Oude teekeningen
van Amsterdam door H. P. Schouten, 284—285;
Aanbouw Schreierstoren verworpen, 286.

den Andel, Baksteen kerkje, met afb., 170—171.

Andriessen (Andreas), hoogleeraar, 285.

ter Apel, Het klooster, met afb., 183—188.

Appens (Cornelius), 190.

Appingedam, Het raadhuis, met afb., 190—191.

Arenberg (Antonia van), 132.

Arkel (Jan van), bisschop, 34.

Arkel (Jan van), Subsidie voor het maken van
een voetstuk onder de teruggevonden beelden
van — en zijne vrouw, 243.

Arnhem, Een fraai interieur, met afb., 30—34;
Aanwinsten van het Openluchtmuseum, 46;
Restauratie van de Groote kerk, 107.

Arnhem (Godfried van), abt, 119.

Auwera (J. P. van der), penningkundige, 234.

Bakker Korff (A. H.), Het geheim, 240.

Batavia, Uitgifte van een gedenkboek van — ter
gelegenheid van het 300-jarig bestaan, 248.

Beckeringh (F.), 97.

Beckeringh (Th.), Kaart van Groningen en Omme-
landen, 190.

Beeldhouwkunst, Beweening van Christus te
Amsterdam, met afb., 116—118; Beeldhouw-
werk in de kloosterkerk te ter Apel, met afb.
188; Justitia-beeld in het raadhuis te Appinge-
dam, 191 ; Voetstuk onder de teruggevonden
beelden van Jan van Arkel en zijne vrouw
te Gorinchem, 243; Zandsteenen schoorsteen-
beelden te Groningen, met afb., 103; Gedenk-
steen in den toren te Saaksum, met afb., 166;

289
loading ...