Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Vitruvius; Schneider, Johann Gottlob [Editor]
Marci Vitruvii Pollionis De architectura libri decem (Band 3): Commentariorum partem posteriorem tenens — Leipzig, 1808 [Cicognara, 743C]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.7763#0199
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
AD LIBRI IX. CAPUT II. 4. III. 1 —3- i$5

bruma — appellantur — Sulp. appellant. Deinde Ex Ca-
pricorno Wrat. Sequens et omittunt Sulpic. Guelf. Wrat. Postea
longitudinem Wrat. Etymologiain brutnae, ex brcvissima, bre-
vima, breuma, contractae illustrat et firrnat exemplis Salmasius
Exercit. p. 175 et Vossii Etymologicum Latinae Linguae.

f-lante, Scorpionis — Hoc in locuin vulgati scarpionibus
e Sulp. Franeck. Guelf. Wrat. restituit llodiana. Deinde circum
pervaganda Fran. Guelf. Wrat.

Nunc de ceteris — Hinc Capitulum XTV exorditur Wratisl.
Deinde et siuistra Wratisl. zona — rueridiouali Sulpic. Postca
septeutrionalibus Wratisl. Sidera sunt, quae seriores constel-
lationes vocarunt. Ita Graeci aGTpov, sidus, daritia, stellam
vocant. stellis disposita Jigurataque est pro dispositis jigu-
rala, ut est cap. 1 sect. 3. Lucrctius 5, 694 qui loca coeli
omnia dispositis signis ornata nolarunl. Argumentum Ca-
pitis generatim exsequitur Plinius 2 cap. itj. Sol aulem ipse
tjuatuor dijj'erentias hahet , bis aeqtiata nocte diei vere et
autumno, et iu ceutrum incidetts terrae octavis in partibus
Arietis ac JLibrac, bis pernmtatis spatiis: iu attctum diei bru-
ma , octa.va iti parte Capricorui: noctis vero solstitio , totidem
in partibtis Caiicri. Iti aeqttalitatis catisa obliqtiitas est sigtii-
feri, ctim pars aequa imtudi super subterque terras omnibus
Jiat momentis. Sed qttae recta in exortu suo consurgunt signa,
iougiore tracttl teneut lucem , quae vero obliqtta, oci.ore trans-
eunt spatio. Idem accuratius ea de re disputat libri 1J3 sect. 59.
Sed in primis huc pertinet locus Columeliae 9, 14, 12. Ncc me
Jallit IJipparchi ratio, quae docet solstitia et aequinoctia uon
octavis sed primis parltbus signoruiu canjici. Verum in hac
i iiris discipliua sequor uuuc Kudoxi et Metonis autiquorumque
fastus astroLogorum, qui sunt aptati publicis sacrijicits: quia
et nat iar est illa vcltts agricolis concepta opitiio, ucc taineu
Jlipparchi sublililas piuguioribus rusticarinu literis necessaria
est. Columellam falli, diim anni romani ordinationern Eudoxo
et Metoni assignat, et ratipnem istarn, quae in octavis signorum-
Commeiu. ad Vitrtiy. II. 1 Z
 
Annotationen