Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Ostrowski, Jan K. [Editor]; Krasny, Piotr [Editor]; Betlej, Andrzej [Editor]; Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]; Małkiewicz, Adam [Honoree]
Praxis atque theoria: studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi — Kraków, 2006

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.26589#0006

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
© Uniwersytet Jagielloński i Autorzy

Komitet Redakcyjny.
Wojciech Bałus
Andrzej Betlej (sekretarz)
Katarzyna Brzezina
Marcin Fabiański
Jan K. Ostrowski

20 /S' U /9o 2

Redakcja naukowa:

Jan K. Ostrowski, Piotr Krasny, Andrzej Betlej

Projekt okładki: Donat Kowalski i Joanna Betlej
Na okładce wykorzystano portret Johanna Lucasa von Hildebrandta,
przypisywany Jacobowi van Schuppenowi, ze zbiorów Zamku Królewskiego
na Wawelu, fot. Stanisław Michta

UNIVERSITÄTS-

BIBLIOTHEK

HEIDELBERG
_^

Zdjęcie Profesora Adama Małkiewicza na stronie 8 wykonał Marek Zgómiak

Redakcja techniczna: Zdzisława Niewińska
Korekta'. Małgorzata Matlak i Joanna Wolańska

Pełną odpowiedzialność za uzyskanie praw autorskich do wszystkich ilustracji
zamieszczonych w tej publikacji ponoszą Autorzy artykułów

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński
ISBN: 83-60560-05-6

Kraków 2006, Wydanie I
Oficyna Wydawnicza „Text”

30-003 Kraków, ul. Lubelska 14-18
tel./fax: 012 294 54 50, e-mail: text@text.bci.pl
Druk: Drukarnia GS Sp. z o.o.

30-701 Kraków, ul. Zabłocie 43
 
Annotationen