Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Ostrowski, Jan K. [Editor]; Krasny, Piotr [Editor]; Betlej, Andrzej [Editor]; Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]; Małkiewicz, Adam [Honoree]
Praxis atque theoria: studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi — Kraków, 2006

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.26589#0017

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Publikacje

Profesora Adama Małkiewicza

1962

1. Zespół architektoniczny na Bielanach pod Krakowem (1605-1630),
„Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki”, 1, 1962, s. 143-186 +
32 nlb. tabi, z il.

1965

2. Nieznana kwatera Poliptyku Augustiańskiego, „Rozprawy i Sprawoz-
dania Muzeum Narodowego w Krakowie”, 8, 1964, s. 315-325.

3. Kościół SS. Piotra i Pawła w Krakowie - Dzieje budowy i problem
autorstwa, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Od-
dział w Krakowie”, 8/2, 1964, s. 435-438.

4. Indeks, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki”, 2, 1965,
s. 217-225.

1967

5. Kościół SS. Piotra i Pawła w Krakowie - dzieje budowy i problem
autorstwa, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki”, 5, 1967,
s. 43-86 + 16 nlb. tabi, z il.

6. Skorowidz osób i miejscowości, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z His-
torii Sztuki”, 5, 1967, s. 89-93.

7. Indeks, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki”, 5,1967, s. 126—
132.

8. Zwiedzamy zabytki Krakowa, [w:] Kalendarz kolejarza 1968, War-
szawa 1967, s. 271-299 [anonimowo].

1968

9. Indeks, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki”, 7, 1968, s. 43-
44.

10. Zwiedzamy zabytki Wrocławia, [w:] Kalendarz kolejarza 1969, War-
szawa 1968, s. 240-266 [anonimowo],

1969

11. Indeks osób i miejscowości, [w:] M. Gębarowicz, Portret XVI-XVII1
wieku we Lwowie, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 132-139.
 
Annotationen