Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Ostrowski, Jan K. [Editor]; Krasny, Piotr [Editor]; Betlej, Andrzej [Editor]; Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]; Małkiewicz, Adam [Honoree]
Praxis atque theoria: studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi — Kraków, 2006

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.26589#0008

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Mariusz Karpowicz

Ołtarz główny katedry we Fromborku. Placidi czy Solari?

189

Jerzy Kowalczyk

Recepcja traktatu Vignoli w Polsce w XVI i XVII wieku. 197

Piotr Krasny

„Świątynie dla posągów żywych, którymi są chrześcijanie”.

Głos Fryderyka Boromeusza w potrydenckiej dyspucie o zasadach
kształtowania kościołów . 211

Kazimierz Kuczman

Chrystus - król Florencji na obrazie z kolekcji Lanckorońskich.225

Jan K. Ostrowski

Nowo odkryte dzieła Jana Jerzego Pinsla . 235

Jerzy Paszenda

Architekci jezuiccy w Polsce . 245

Paweł Pencakowski

Dwa manierystyczne ołtarze z krakowskiego kościoła Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Iwanowicach . 255

Jerzy T. Petrus

Dystynktorium rzymskokatolickiej kapituły katedralnej w Kamieńcu
Podolskim . 269

Marta Pieniążek-Samek

„Curiae Kielcensi do”. O darze biskupa Jakuba Zadzika uwag kilka .... 287
Magdalena Piwocka

„Pour mon Souvenir”. Gemma z Marsem i Minerwą w Skarbcu
Koronnym na Wawelu . 299
 
Annotationen