Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 9
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0023
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
niet geheel op tegen de theatrale,- iet of wat aanstellerige houding van den met de spade
als met een wandelstok balanceerenden, wat al te hoofschen Hovenier. Het schijnt mij toe,
dat het geheel naar een ontwerp van Rubens onder diens leiding is ontstaan, dat het land-
schap is geschilderd door een meester als Wildens en dat Rubens tenslotte hier en daar
de laatste hand aan de schilderij heeft gelegd.

Tot zoover voor heden over dezen aankoop, die een heugelijk feit is wegens de
meesterstukken, die daarin begrepen zijn, maar die tegelijkertijd opnieuw heeft doen
opkomen de vraag, wanneer men nu eens eindelijk zal beginnen, de schifting van kaf en
koren in ons Rijksmuseum krachtig ter hand te nemen. Zelfs in onze Tweede Kamer is deze
kwestie te berde gebracht en in alle kunstkringen, ook buiten onze grenzen, wordt een
oplossing daarvan meer dan dringend noodzakelijk geacht. Moge spoedig de tijd komen,
dat een poging tot oplossing der aan zulk een schifting verbonden moeilijkheden met ernst
wordt ter hand genomen. Dit zou een der heilzaamste gevolgen kunnen zijn van den
aankoop der schilderijen uit de collectie Six.

Den Haag, 26 Jan. ’08. W. MARTIN.

AANWINSTEN VAN HET STEDELIJK MUSEUM DE LAKENHAL TE LEIDEN.

De viering van het derde eeuwfeest van Rembrandt’s geboorte en de zoo goed
geslaagde tentoonstellingen in Leiden’s veste waren de aanleiding tot een vorstelijk geschenk
aan het Museum en leidden tevens tot een belangrijk batig slot, dat door de Leidsche
Rembrandt-Commissie aan het Stedelijk Museum werd ten geschenke gegeven. Het werd
bestemd tot aankoop van twee schilderijen van Leidsche meesters, die eene belangrijke aan-
winst vormen voor het Museum van Rembrandt’s geboortestad.

De heer L. Nardus te Suresnes gaf het bewijs van zijn groote waardeering van
Holland’s grooten meester door aan het Museum te Leiden een Rembrandt uit zijne rijke
verzameling ten geschenke te geven. Het is een borstbeeld van een man op middelbaren
leeftijd, met zwarten snor en sik, dunne, iets opgetrokken wenkbrauwen, smallen ringbaard
en dik, lang zwart golvend haar. In de ooren zijn kleine oorringen zichtbaar en op het
bruine wambuis ziet men een ijzeren ringkraag en een rijkversierden gouden halsketen,
bekende voorwerpen uit Rembrandt’s atelier. De linkerhelft van het krachtig geborsteld
gelaat en het grootste gedeelte van het voorhoofd zijn scherp verlicht, terwijl de rechterhelft
donker is gehouden, waardoor een scherpe tegenstelling van hchteffekten is verkregen. De
grijsgroene achtergrond is licht gehouden tegen de donkere haarpartijen en donkert af naai-
de hoeken. Het is eene krachtig en brutaal geschilderde atelierstudie, op paneel, 191/3 cM. hoog
en 16 cM. breed. Dit zeer gewaardeerd geschenk van onzen kunstlievenden landgenoot

9
loading ...