Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 164
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0179
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
De laatste Heer van Hengelo, wiens huis nog slechts een hoogst eenvoudig restant
was van de oude huizinge der Ripperda’s, nd. Adolf August Frederik Mauritz Mulert,
Heer van Hengelo en Mallum, was op 32-jarigen leeftijd den 20en Febr. 1832 gestorven,
niet meer binnen de poorte maar in een huis te Hengelo; zijne woning toch was reeds
voor afbraak in 1821 verkocht en het omliggende land in September 1830. De voorpoort
geraakte naar Enschede verzeild en de laatste gewichtige gebeurtenis, die om deze poort
zich afspeelde was de geweldige brand van Enschede in Mei 1862.

Almelo, Augustus 1908. G. J. TER KUILE.

GEVELSTEEN VAN DE R. K. KERK TE ZENDEREN.

Bij het gedeeltelijk afbreken van het R. K. kerkje te Zenderen, gelegen in de
gemeente Borne, op een afstand van ongeveer tien minuten gaans van de plaats waar
eertijds de Havesathe het Weleveld gestaan heeft, — werd in het begin van April jongst-
leden onder meer de gevelsteen boven den voormaligen hoofdingang van het kerkje
verwijderd. Naast de kerkgangers, die in den loop van eene eeuw dien gevelsteen even
aangekeken hadden, had ook ik achter dien eenvoudigen sluitsteen nooit meer gezocht dan
hij zelf sprekend te kennen gaf: »Huis des Gebets Anno 1798”. Tot verbazing der werk-
lieden kwam nu echter bij zijne verwijdering (waarbij gelukkig de opzichter zelf tegen-
woordig was) de achterkant aan het licht, zich vertoonend na ontbloot te zijn van eene
dikke kalklaag, als op nevengaande lichtdruk is weergegeven!

Ik reken mij gelukkig dezen en nog een viertal bijbehoorende steenen bemachtigd
te hebben. Niet alléén om de kunstwaarde, die zij zeker hebben, maar vooral omdat het
sprekende getuigen zijn van Twenthe’s verleden.

De keerzijde van dezen sluitsteen, in afmetingen hoog 38 c.M. bij 25 c.M. breed,
laat in zachte blanke Bollendorfer zandsteen gebeiteld zien twee uitstekend bewaarde
wapenschilden, overschaduwd door fijn uitgevoerde helmen, welke met uitzondering der
geschonden helmstangen, goed gaaf zijn bewaard gebleven; de kleuren, die eens schilden,
helmen en helmteekenen nog meer levendigheid hebben gegeven, zijn grootendeels ver-
dwenen, al kan men nog duidelijk de grondkleuren en grondtonen en het goudoplegsel
hier en daar constateeren.

Uit het ruim van genoemd kerkje kwamen nog te voorschijn twee steenen uit
dezelfde materie vervaardigd, in afmetingen hoog 41 c.M. bij 27 c.M., met de in eenvoudiger
vorm gehouden wapenschilden van Van Middachten (een uitgeschulpt kruis gekantonneerd 1

1) Eene proeve van reproductie in olieverf, van de hand van den Heer L. M. Steenbergen te
Hengelo, bevindt zich in de Oudheidkamer »Twenthe” te Enschede.

164
loading ...