Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 171
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0186
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
daarover, terwijl de vrouw op een zilver veld drie ruiten van keel (2 : 1) voerde. De
overeenkomstige wapens op het portret zijn echter: van Abcoude en drie ruiten van zilver
(2 : 1) op een veld van keel.

Gaan wij nu de vier kwartieren van den rechterbovenhoek uitwerken, dan krijgen wij

Johan van Meerten Hadewich Taets. Jan Grauwert. Jacoba van Gommegnies

bastaard van Abcoude. (niet Gomegnaert).

Ernst van Abcoude Gerarda Grauwert.

alias Taets van Meerten.

Willem van Abcoude van Meerten,
getrouwd met Woltera van der Haer, dochter
van Johan en Hillegond van Teylingen.

Het onbekende portret in het Weeshuis stelt dus voor Woltera van der Haer op
zes en veertigjarigen leeftijd.

Wat de dateering betreft, moet het stuk vrij wat ouder dan van het midden der
zestiende eeuw zijn, aangezien Woltera, die met haren man en een harer kinderen vermeld
wordt in 1509, reeds in Februari 1525 overleed.

W. A. BEELAERTS.

EEN REGENTENSTUK TE ELSHOUT.

Elshout, tegenover Krimpen aan den Lek gelegen, behoort tot een der schilderachtigste
plekjes in Hollands polderland. Het trok reeds menig kunstenaar aan: W. Roelofs Sr.
maakte er een zijner kranigste krijtschetsen: de Molens aan den Elshout, en onder de
aantrekkelijke schilderijen in Teyler’s Stichting te Haarlem treft ons een ander motief, door
Jan Weissenbruch aan dezelfde plaats ontleend '): de brug aan het Elshout, met daarachter,
onder hooge boomen, twee huisjes, sinds eeuwen de zetel van het bestuur van het waterschap
»de Overwaard”, links het huisje, waar eertijds de watergraaf logeerde, als er vergadering
was, en rechts het vergaderhuis, waarin behalve het vergaderzaaltje nog slaapvertrekken
voor Heeren Heemraden zijn ingericht.

In dit huisje — men zou het niet zoo gauw vermoeden — worden de uitnemend
geordende archieven van het waterschap bewaard, waaronder o. m. curieus zijn twee boeken,
waarin bij feestmaaltijden de gasten hunne namen pleegden te zetten. Sierlijk geschilderde
wapens zijn er bij gevoegd en menigmaal voelden, zoo na tafel, de heeren zich geneigd,
hun dichtader te laten vloeien en dan werd het resultaat, soms met niet al te vaste hand’
in een dier boeken opgeschreven.

1) Afgebeeld in de Premie-Uitgave over die verzameling, uitgegeven door de Mij. tot Bevordering
van Beeldende Kunsten 1899.

171
loading ...