Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 235
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0250
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
==t1

V

ÏF2

k

zdl

AANWINSTEN VAN HET MAURITSHUIS.

Sinds de laatste opgave in dit tijdschrift (September 1907, 8e jaarg. blz. 162), is
het Koninklijk Kabinet van Schilderijen weer verscheidene schilderijen rijker geworden,
waarvan hier een opsomming volgt:

A. Aankoopen en legaten.

Door aankoop kwam het museum in het bezit van een zeer goed geconserveerd
werk van den ouden Jan Vermeer van Haarlem, voorstellende een landschap met
een zandweg, rechts waarvan hoog geboomte en een duinenrij links in het verschiet. De
schilderij is op paneel, breed 68 en hoog 52 c.M. Zij is links beneden gemerkt:
J. Vermeer 1648. De tegenhanger van dit stuk werd door het Rijksmuseum te
Amsterdam aangekocht.

Niet minder dan zestien schilderijen deden hun intrede in het museum door het
aanvaarden van het belangrijk legaat van wijlen Mejonkvrouwe Maria Johanna Singen-
donck te ’s-Gravenhage. Het bevat uitsluitend portretten, meest van leden der familie, en
telt verscheidene belangrijke werken, zooals b.v. die van Schalcken en Netscher,
terwijl de twee portretten van Nicolaes Maes behooren tot een categorie van werken
van dien meester, die — merkwaardig genoeg — nog niet in het Mauritshuis vertegen-
woordigd was. De geheele collectie hangt bijeen in het kamertje naast den stier van Potter.

Tot het legaat-Singendonck behooren de volgende schilderijen:1)

710. Hollandsche school omstreeks 1680 (koper, 43-Va X 32Vs). Portret van Mr. Diederick
Hoeufft (1610—1688), zoon van Diederick Hoeufft en Anna Luis. Huwde in 1641 Maria
de Witt (zie n°. 711) en was de vader van den door Schalcken (n°. 708) afgebeelden
Diederick Hoeufft.

Dit en het volgende schilderij zijn blijkbaar omstreeks 1680 vervaardigde copieën
naar oudere, omstreeks 1650 geschilderde origineelen. Aangezien zij dezelfde afmetingen
en dezelfde oude lijsten hebben als de door Schalcken geschilderde nos 708 en 709, schijnen
zij gelijktijdig met deze ontstaan.

711. Hollandsche school omstreeks 1680 (koper, 43-Va X 321 /s). Portret van Maria

1) De nummers zijn die van inventaris en catalogus. Enkele verbeteringen der gedeeltelijk reeds
in den Duitschen beknopten catalogus opgenomen data enz. dank ik aan Jhr. Mr. W. H. Hoeufft
te Middelburg.

15

235
loading ...