Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 267
DOI issue: DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0282
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Cornelissen (Cornelis) van Haarlem, 43; Venus
en Adonis, 43.

Cornelisz. (Jacob), 62, 64.

Corput (Anna van den), 236.

Cossiers (J.), Alname van het kruis, 134.

Coster (Adam de), Judith en Holofernes, 34, 36.

Court van der Voort (Pieter de la), Zijne schil-
derij en-collectie, 50; Zijn portret, door G.
Schalcken, 243.

Covelens (Bernt van), stadsmuurmeester te Zwolle,
253, 254.

Crabeth, Vereeniging —, 192—193.

Crane (Johan Willem de), 129.

Culemborg, Tijdelijk verblijfplaats van de geeste-
lijken der Premonstratenser abdij Bern bij
Heusden, 77; Aanteekeningen omtrent —, van
F. A. Hoefer, met afb., 105—146; De muur-
schildering in het Drostenhuis, 120, 187.

Cuyk ( Jan van), burgemeester van Culemborg, 131.

Cuyl (Gerrit), prior van Mariënweerd, 124.

Delft, Benoemd tot directeur van het museum
«Huis Lambert van Meerten» A. Ie Cornte, 52.

Derkennis (Jan), bouwmeester, 217, 220.

Derkinderen (A. J.), Cartons voor het aan de War-
menhuizer schilderingen ontbrekende, 68—70.

Deutz (Isabella Agneta), Haar portret, door G.
Schalcken, 236.

Deutz (Jan), 236.

Deys (Jan), Altaarstukken, 139.

Diepholt (Rudolf van), 114.

Dierquens (Catharina), Haar portret, door Nic.
Maes, 236.

Dierquens (Elisabeth Bonifacia), 236.

Dierquens (Johannes), 236.

Dierquens (Pieter), Zijn portret, door Joh. van
Haensbergen, 236.

Dircksz. (Jacob), bouwmeester, 12.

Does (Johanna van der), Haar grafzerk, 230.

Does (Sirnon van der), Landschap met vee, toe-
geschreven aan —, 242.

Doesburg, Restauratie van den toren der N.-H.
kerk, 188.

Dokkum, Waaggebouw behouden, 188.

Doornik, Geslachtswapen, 76.

Doorslaer (G.), Les Waghevens fondeurs de
cloches, bespr. door J. C. Overvoorde, 261.

Dordrecht, Jaarverslag van de Vereeniging «Oud-
Dordrecht», 193; Stadsgezicht, door Jan van
Goyen, 238.

Dou (Gerard), 196; Copieën naar zijn triptiek
door Laquy; Copie naar zijn «Dokter» door
Van Staveren, 8; De koomenijswinkel, 50.

Druten (Van), orgelmaker, 133.

Dubois (Guilliam), Landschap, 242.

Dulmenhorst (Salomon Davidsz. van), 12, 14, 19.

Dussen (Catharina Alida van der), Haar graf-
tombe, door I. F. Maes, 128.

Dyck (Antoon van), 34; Grauwtjes: portret van
Gaspar Gevaerts en zelfportret, 8; Portret van
Cornelis van der Geest, 33.

Dijk (Ph. van), Portretten van Mathias Lambertus
Singendonck en Agneta Catherina Hoeuflft, 236.

Egmond (Barta en Frederik van), bijlage.

Egmond (George van), Restauratie van zijn graf-
tombe, 233—234.

Eleonora Maurice, prinses van Portugal?, Haar
portret, door Paulus Moreelse ?, valsch gemerkt
Bloemaert, 142.

Elisabeth Charlotte, gravin van Nassau, 119, 133.

Elisabeth Maria, prinses van Portugal, Haar portret,
door Nic. van Ravesteyn, 142.

Elsheimer (Adam), 43; Ceres en Stelio, 34, 38.

Elshout, Regentenstuk in de vergaderzaal van
het waterschap de Overwaard, door Ludolf de
Jongh?, met afb., 171—174.

Enkhuizen, Restauratie van de gevangenis, 188;
van de waag, 263.

Epe, Gewelfschilderingen in de N.-H. kerk, 32—33.

Erbach, Graven van —, 133, 142, bijlage.

Erbach (George Lodewijk van), Zijn portret, 142.

Erbach (Sophia Albertina van), Elaar portret, door
Feuerlein, 142.

Erich van Brunswijk, 263.

Ernst, hertog van Saksen-Hildburghausen, 119.

Ernst Frederik, hertog van Saksen, graaf van
Culemborg, Zijn portret, door Feuerlein, 142.

Esselens (Jacob), Landschap, 8.

Evelein (M. A.), benoemd tot assistent bij het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 52.

Everts (J.), Perspectiefteekening van het Bossche
raadhuis, 216.

Evertsen, Tombes voor de —, door R. Verhuist, 45.

Eyck (Jan van), Dame bij het toilet, 35.

Fabritius (Carel), Kop van een krijgsman, 238;
Puttertje, 238.

Fagel (Cornelia), 236.

Feuerlein, Portretten van Ernst Frederik, hertog
van Saksen, graaf van Culemborg en Sophia
Albertina van Erbach, 142.

Frangois (Lucas), Portret van Fran^ois Villain de
Gand, 8.

Frederik Hendrik, Schilderij waarop voorkomen
Maurits en —, 147.

267
loading ...