Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: II
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0006
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LOSSE LINNEN BANDEN

VOOR DEN

EERSTEN EN TWEEDEN
JAARGANG VAN DE
NIEUWE SERIE

WORDEN DOOR DEN UITGEVER

S.C.

TE LEIDEN

VERKRIJGBAAR GESTELD TEGEN

75 CENT PER BAND.

ö

cd CÖ W

c DQ ?

cd r- <d § o> z

qq cö

cd 'JZZ "ö T3

>

c

ZJ

$ CO .e 'ö>

2 O = -

cu | 3

33 -f_i

T3 cd

C -E
O

ë l I

o

cd

05

'i_

"etf

cd

co

co

Cl.
c

cd

O

O

0izR.W. P.DE VRIES

amsterdam.
AANSTAANDE VEILINGEN

VOORJAAR 1910.

1. De hoogst belangrijke verzamelingen van wijlen den heer
D. C. MEIJER Jr., bestaande uit een unieke atlas van
prenten, teekeningen en portretten betreffende Amsterdam,
een buitengewone verzameling betreffende Luther en de
Luthersche gemeente, historiepenningen, historieprenten,
de bibliotheek enz.

2. De zeer belangrijke Bibliotheek nagelaten door den Hoog-
WelGeb. Heer Jhr. Mr. E. W. BERG te Hilversum,
bevattende de meest zeldzame boeken over Nederlandsche
Historie, Indië en Amerika. Reizen, Liedeboekjes, Gene-
alogie enz.

3. De Bibliotheken nagelaten door de Heeren A. C. WERT-
HEIM, Mr. C. BRUYN, W. B. H. VAN DEVENTER, e.a.

4. Een fraaie verzameling Boeken over Kunst, Prachtwerken,
enz. van een bekend verzamelaar te Brussel.

5. De hoogstbelangrijke Prentverzameling van den Heer
O. BRENNER te Berlijn, bevattende een overzicht van
de Nederlandsche graveer- en ets-kunst van de vroegste
tijden tot op heden.

6. Het 3e gedeelte der Historische Verzamelingen van den
Heer A. J. NIJLAND te Utrecht, bevattende de Historische
Atlas der Nederlanden.

□ D- O - O □

D I- I ODE DRUKKERIJ

PLANTYN

steenschuur 9
□ te leiden □

WAAR DIT WERK GEDRUKT IS,
BEVEELT ZICH BELEEFD AAN
TOT HET LEVEREN VAN O □

ALLERHANDE
DRUKWERKEN.

proefpagina's

WORDEN GRATIS GEZET.n □ o— — o □
loading ...