Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Hrsg.]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Seite: VII
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0011
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
n INHOUDSOPGAVE.') □

* * *

Bladz.

Ledenlijst . ......................... 1

Jaarverslag van den Bond.....................153

Offïcieele berichten.............. 7, 37, 70, 117, 148, 163, 195

Het Rijksmuseum leerschool voor Ambachtsonderwijs, door J. L. van Ishoven . . 27

Nederl. Museum voor geschiedenis en kunst. Aanwinsten, door A. Pit.....141

Mauritshuis, door W. Martin....................173

Stedelijk Museum te Haarlem (Rapport-de Wild over de schilderijen van Frans Hals) 41

Stedelijk Museum te Haarlem.................72, 146

Stedelijk Museum te Dordrecht...................189

Andere musea.......,....... 35, 71, 73, 158-162, 191-193

Verslag der Commissie ter voorbereiding van wettelijke monumentenbescherming . 8

Monumenten...................... 35, 194, 232

Restaureeren van oude Bouwwerken. I. Praeadvies van Jos. Th. Cuypers . . . .132

Restaureeren van oude Bouwwerken. II. Praeadvies van W. Vogelsang.....137

Monumentenwetgeving bij de behandeling der begrooting in de le Kamer .... 34

Monumentenzorg en Staatsbegrooting.................176

Dr. C. Hofstede de Groot's stellingen op de bondsvergadering te Utrecht. . . . 195

Valkhof te Nijmegen, door J. J. Weve................25

Opgravingen binnen het Valkhof te Nijmegen, door J. J. Weve........116

De op het Valkhof gevonden loodjes, door A. O. van Kerkwijk.......145

Het Huis de Roodenburg te 's-Hertogenbosch, door A. F. O. van Sasse van IJsselt 56

De kerk van Etten (in N.-B.), door Jan Kalf............61, 210

De stad Gouda in haar oorsprong en ontwikkeling, door L. A. Kesper.....75

Korte beschrijving der Goudsche Monumenten, door J. C. Overvoorde.....86

Korte beschrijving van Oudewater, door J. C. Overvoorde.........119

Praehistorische graven op de Doorwertsche Heide, door Mevrouw J. Goedkoop—de Jong 164
De Haagsche Schouwburg, door H. E. van Gelder............223

1) Voor de kleinere bijdragen wordt naar het register verwezen.

VII
loading ...