Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 1
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0013
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LEDENLIJST.
* * *

BESCHERMVROUW H. M. DE KONINGIN.

BESTUUR:

Mr. Dr. J. C. Overvoorde, Leiden, voorzitter.
F. A. Hoefer, Hattem, onder-voorzitter.
Dr. H. E. van Gelder, 's-Gravenhage, secretaris.
Mr. P. C. J. A. Boeles, Leeuwarden, penningm.
Jhr. B. W. F. van Riemsdijk, Amsterdam.

REDACTIE VAN HET BULLETIN:

Mr. Dr. J. C. Overvoorde, Leiden, voorzitter.
Mr. N. Beets, Amsterdam, secretaris.
Dr. W. Martin, 's-Gravenhage.
Dr. W. Vogelsang, Utrecht.

Commissie tot samenstelling van een woordenboek van bouwkundige termen :
F. A. Hoefer, voorzitter, Dr. A. Beets, V. G. A. Bosch, Ad. Mulder, Jhr. B. W. F. van Riemsdijk.

Commissie voor wettelijke regeling tot behoud van monumenten:

Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers, voorzitter, Jan Kalf, secretaris, Mr. M. J. Duparc, Mr. S. Gratama,
Mr. W. L. P. H. Molengraaf, Mr. Dr. J. C. Overvoorde, Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van IJsselt en
Dr. C. W. Volgraff. _

Commissie voor de beschrijving der gebouwen van de Oost- en West-Indische
Compagnieën in Nederland:

Mr. J. E. Heeres, voorzitter, H. D. H. Bosboom, secretaris, J. A. Frederiks, Mr. Dr. J. C. Overvoorde
en Jhr. B. W. F. van Riemsdijk.

LEDEN:

Alkmaar, Stedelijk Museum.

Amsterdam, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.
Amsterdam, Vereeniging Rembrandt.

Amsterdam, Koninklijk Genootschap voor munt- en penningkunde.
Amsterdam, Regenten der stichting »Amstelkring".
Amsterdam, Vereeniging Amstelodamum.
Amsterdam, Stedelijk Museum.

Amsterdam, Nederlandsche Bond van Horlogemakers.

Arnhem, Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
Assen, Provinciaal Museum van oudheden en geschiedkundige voorwerpen in Drenthe.
Breda, Vereeniging Stedelijk Museum en Oudheidkamer.
Dordrecht, Dordrecht's museum.
Dordrecht, Vereeniging Oud-Dordrecht.

Dordrecht, Vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen.

1

1
loading ...