Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: g
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Programma der Jaarvergadering

VAN DEN

NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND

OP

DONDERDAG 28, VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 JUNI 1917, TE GRONINGEN.

DONDERDAG 28 JUNI.

Aankomst te Groningen 1.25. Om 3 uur samenkomst bij en bezichtiging van de
Martinikerk en verder van: de Statenzaal, de Gedeputeerdenkamer, de Academie, enz.
onder leiding van de Commissie van Ontvangst.

’s x\vonds 8 uur Algemeene Vergadering in »De Harmonie” (Commissiezaaltje),
(alleen toegankelijk voor leden en correspondeerende leden van den Bond en geïntro-
duceerden).

Agenda:

1. Opening van de vergadering door den Voorzitter.

2. Notulen en jaarverslag van den Secretaris.

3. Verslag van de Commissie voor het nazien der rekening. Goedkeuring der
rekening en décharge van den Penningmeester.

4. Bestuursverkiezing wegens de periodieke aftreding van de H.H. Mr. Dr. J. C.
Overvoorde, Mr. W. Polman Kruseman, Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt
en voorziening in de vacature ontstaan door het bedanken van Dr. M. P. Rooseboom.

5. Aanwijzing van eenen Voorzitter.

6. Verkiezing der redactie van het Bulletin wegens periodieke aftreding.

7. Benoeming van eene Commissie voor het nazien der volgende rekening.

8. Aanwijzing van de plaats voor de volgende jaarvergadering.

9. Verslag van de Commissie voor de samenstelling van een lijst van afbeeldingen
van Nederlandsche monumenten.

10. Behandeling der voorstellen van de Commissie tot voorbereiding van stellingen
betreffende de inrichting en het beheer der musea.

11. Verder ingekomen voorstellen.

12. Rondvraag en sluiting.

VRIJDAG 29 JUNI.

Oudheidkundige excursie (gedeeltelijk per trein, gedeeltelijk per rijtuig) in de
omstreken van Groningen onder leiding van de Commissie van Ontvangst. Bezichtiging
van Middelstum, Stedum, Loppersum en de terp te Wierhuizen.
loading ...