Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 238
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0250
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
manschap, haare verscheene soldy van tyd tot tyd te bezorgen, doch wel voornaamelyk om
de zulken, wier moedigheyd in ’t doen van dapperen tegenweer uytblonk, ryklyk naar
verdienste te beloonen.”

De hier afgebeelde noodmunt is vervaardigd van een in stukken gesneden zilveren
schaal met gegraveerden rand. Binnen een ovaal schildje met parelrand de gekroonde
letter R (Rauschenberg), waaronder de Letter L (aartshertog Leopold) tusschen het jaartal
16 — 10. Een afzonderlijk ingeslagen X duidt het aantal guldens aan, waarvoor het stuk
is uitgegeven.

Hooge prijzen besomden ook de noodmunten van het beleg van Leiden, een
tweetal papieren van 20 en 28 stuivers (602, 606) brachten ƒ 100.— en ƒ 76.— op, terwijl
twee afslagen in zilver van papieren noodmunten van 20 en 5 stuivers (601, 603), na
afloop van het beleg als gedachtenis-stukken geslagen, elk ƒ 100.— opbrachten.

Ten slotte vermelden wij een unieke vierkante proef van een tot heden onbekenden
thaler met geharnast borstbeeld van Adolph graaf van Nuenar, in 1583 geslagen (46)
die voor ƒ1050.— voor buitenlandsche rekening werd aangekocht.

’s-Gravenhage, Oct. 1917. A. O. VAN KERKWIJK.

■ .===== -— ■ ■ ■- -- ■ ■

o BOEKAANKONDIGING. □

DELFTSCHE, Hof van Delftsche en Vrijenbansche straatnamen. Delft, 1917.

Wij ontvingen ter aankondiging een werkje over de Delftsche straatnamen door
J. C. Kramer met een inleidend woord door Mr. L. G. W. Bouricius. Het boekje sluit
aan bij dergelijke uitgaven over ’s-Gravenhage enz. en bevat verschillende historische
bijzonderheden, waarbij echter ook enkele verklaringen als: «Noordelijke Avenue. Deze
naam is ontleend van de windstreek waarin deze Avenue ten opzichte van de stad ligt”,
welke zonder bezwaar achterwege konden blijven. Achterin is eene lijst van verdwenen
straatnamen bijgevoegd, die allicht voor aanvulling zoude vatbaar blijken. Het boekje
is netjes gedrukt, doch wel wat al te vol taal- en stijlfouten.

ü VERSLAGEN. □

Verslag van het Museum «De Lakenhal” te Leiden over het jaar 1916. — Door
bruikleen en schenking kwam het Museum in het bezit van verschillende belangrijke
voorwerpen, waaronder vooral eene collectie van ruim 80 stukken van Brouwer’s aardewerk
vermeld moet worden. Tal van voorwerpen, zoowel vaatwerk als beelden en bouwkunstige
versieringen uit de jaren 1898—1915, worden in deze verzameling aangetroffen. Voorts werd
eene koperen gildepenning van het Amsterdamsche St. Lucasgilde in bruikleen ontvangen,
welke van Rembrandt afkomstig heet te zijn. De penning draagt het jaartal 1634,
terwijl op de keerzijde «Rembrandt Hermans S” te lezen staat. Behalve een gegraveerde

238
loading ...