Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 58.2010

DOI issue:
Artikuly
DOI article:
Przylicki, Krzysztof: Kordegarda małp: prezentacja motywu na przykładzie obrazu flamandzkiego ze zbiorów artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.37085#0173

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom LYIII, zeszyt 4 - 2010

KRZYSZTOF PRZYLICKI

KORDEGARDA MAŁP

PREZENTACJA MOTYWU
NA PRZYKŁADZIE OBRAZU FLAMANDZKIEGO
ZE ZBIORÓW ARTYSTYCZNYCH INSTYTUTU HISTORII SZTUKI KUL* *

W zbiorach artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL znajduje się wy-
sokiej klasy obraz z kręgu malarstwa flamandzkiego, zatytułowany Korde-
garda małp (nr inw. MU KUL 1-127). Do tej pory uchodził za dzieło znako-
mitego malarza Davida Teniersa Młodszego (1610-1690), na co wskazywała
umieszczona u dołu sygnatura •DY*1. Niniejszy artykuł ma na celu zapre-
zentowanie najnowszych ustaleń dotyczących atrybucji obrazu oraz przybliże-
nie genezy i znaczenia motywu małp w malarstwie flamandzkim XVII w.
Lubelski obraz o wymiarach 30,5 x 40 cm (w świetle ramy) namalowany
został w technice olejnej na miedzianej blasze. Oprawny jest w oryginalną
ramę w typie holenderskim. Charakteryzuje się wirtuozerią pędzla, silnymi
kontrastami barwnymi oraz spotęgowaną grą światła i cienia (ił. 1).
W mrocznej scenerii wnętrza wartowni rozgrywa się tłumne widowisko,
którego aktorami nie są ludzie, lecz przebrane za nich małpy. Lewą, jaśniej-
szą stronę obrazu wypełnia grupa pięciu małp oraz pojmany przez nie kot,
prawą zaś gromady zwierząt siedzące przy stołach, pochłonięte grą w karty

Mgr Krzysztof PRZYLICKI - asystent naukowy w Pracowni Zbiorów Muzealnych Instytu-
tu Historii Sztuki KUL; e-mail: pzm@kul.pl
* Artykuł otwiera cykl poświęcony malarstwu dawnemu ze zbiorów Instytutu Historii
Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
1 Obraz nie doczekał się dotąd opracowania. Wspomniany został jedynie w ogólnym
omówieniu zbiorów artystycznych KUL jako Karczma małp Davida Teniersa Młodszego - por.
S.Gomulanka, Muzeum Uniwersyteckie KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
63(1994), s. 67.
 
Annotationen