Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 58.2010

DOI issue:
Artikuly
DOI article:
Mazurczak, Urszula M.: Metafory ciała: głowa-twarz na wybranych przykładach malarstwa Duccia i Giotta
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.37085#0061

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ARTYKUŁY

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom LVIII, zeszyt 4 - 2010

URSZULA MAŁGORZATA MAZURCZAK

METAFORY CIAŁA: GŁOWA-TWARZ
NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH MALARSTWA
DUCCIA I GIOTTA

Ciało i cielesność człowieka, ukazywane w sztuce, stały się w ostatnich
latach przedmiotem szczególnego zainteresowania i pogłębionych badań.
Dostrzeżono nowe aspekty w dziedzinie historii sztuki, a także i historii,
teologii, filozofii. Od lat dziewięćdziesiątych przybyło kilka ważnych publika-
cji na temat ciała w sztuce, zarówno jako monografii, jak i publikacji zbioro-
wych oraz konferencji międzynarodowych. Nowsza literatura przybliża rozu-
mienie i interpretację ciała w sztukach plastycznych od czasów antyku aż do
XIX wieku.
Proponowane w tym miejscu refleksje skupione są na malarzach włoskie-
go trecenta, zawężone dodatkowo do sposobów prezentowania głowy-twarzy,
a nie całego ciała. Jednocześnie chcąc zrozumieć niektóre prezentacje, trzeba
było odnieść analizę głowy do całych figur. Zagadnienie to jest celowo od-
niesione do sztuki włoskiej, w której nieustannie trwały nawiązania do wzo-
rów antycznych: czy to greckich - bizantyńskich, czy rzymskich - łacińskich.
W ostatnim dziesięcioleciu podjęto wiele nowych badań dotyczących artystów
omawianego czasu, którzy kultywując tradycję kierowali się jednocześnie ku
nowym formom kompozycyjnym w tym dotyczącym ludzkiego ciała.

Prof. dr hab. Urszula Małgorzata MAZURCZAK - kierownik Katedry Historii Sztuki
Średniowiecznej Powszechnej, Instytut Historii Sztuki KUL; adres do korespondencji: Al.
Racławickie 14, 20-950 Lublin.
 
Annotationen