Państwowy Instytut Sztuki [Editor]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki — 16.1954

Page: 14
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhs1954/0024
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
STANISŁAW HERBST


II. 4. Vitry-le-Franęois, rekonstrukcja planu (rys. S. Frąckiewicz wg La-
vedana, Histoire de 1’urbanisme)

miasta— nadgryzło wyrazisty kwadrat zarysowany
rzeczką Rogoźnicą i drogami obwodowymi równole-
głymi do pierzei rynkowych w odległości 10 sznurów
mierniczych. Wraz z krajem podupadło później i mia-
steczko, o którego zubożeniu świadczy rozdrobnienie
działek i zabudowy. Pierwotny układ zachował się
jednak czytelnie.
Głów ów świadczy też o tym, iż polska urbanistyka
renesansowa nie rozpoczyna się jednostkowym czy-
5 Benko M., Sendomierz miasto nieznane, Miasto
1951, nr 12, s. 18-22.

nem Moranda w Zamościu, nie rozpoczyna się od
ośrodka latyfundialnego. Jeśli przyjąć, iż najdaw-
niejszym przejawem urbanistyki renesansowej jest
osiowe rozplanowanie w r„ 1543 rynku Sendomierza
(dziś dzielnicy Mińska Mazowieckiego)5, jeśli dopa-
trzyć się elementów regularności najdawniejszej częś-
ci Lewartowa-Lubartowa z 1547 r.6 — poprzez nowa-
torską realizację Głowowa droga do Zamościa jest już
otwarta.
6 Por. Kuncewicz A., Plany przeglądowe miast
polskich, Warszawa 1929, tabl. 38.

14
loading ...