Państwowy Instytut Sztuki [Editor]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki — 16.1954

Page: 245
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhs1954/0273
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
NIEZNANY OBRAZ C. D. RENESSE’A


II. 1. Constantijn van Renesse, Odwiedziny Satyra w chacie wieśniaczej. Warszawa, Muzeum Narodowe.
(Fot. E. Kozlowska-Tomczyk)

stwierdzić definitywnie, że mamy przed sobą zagi-
nione dzieło tego mało znanego rembrandtowskiego
ucznia, jedno z trzech płócien stwierdzonych dowod-
nie jako własnoręczne jego obrazy. Potwierdzenie
słuszności tego przypuszczenia dała analiza podpisu,
w której wyniku okazało się, że sygnatura: „Rem-
brandt 1653” powstała z przemalowania śladów pier-
wotnej: „C... Ren... 1653”.
Kim jednak był Constantijn Daniel van Renesse,
przewijający się około lat 1649—52 przez pracownię

sind lobenswerthe Eigenschaften dieses Bildes”. Ver-
zeichniss der Oelgemalde, Handzeichnungen und
anderer Kunstgegenstande, welche den 24 September
1827, Vormittags von 9 bis 11 Uhr und Nachmittags
von 2 bis 5 Uhr in dem Campeschen unter No. 1212
alhier gelegenen Hause gegen baare in Conventions-

Rembrandta? Należy on do tak zwanej piątej generacji
uczniów . rembrandtowskich, wśród których obok
niego wymienić należy poza Tytusem takich malarzy,
jak Willem Drost, Abraham van Dyck, Heyrnan Dul-
laert, Jacobus Levecq, Jan van Glabbeck, Jacob I
Koninck i Pieter de With* * 3. Drobiazgowym poszuki-
waniom J. van der Hammena4 zawdzięczamy zebra-
nie skąpych wiadomości o życiu Renesse’a. Malarz
ten urodził się w dniu 12 września 1626 w podutrech-
ckiej miejscowości Maarsen, jako syn uczonego

gelde zu bewirkende Bezahlung gerichtlich verstei-
gert werden sollen, Leipzig 1827.
3 Benesch O., jw., s. 71.
4 Hammen J. van der, Constantijn Daniel van
Renesse (1626—1680), Taxandria XVII (1910), s. 221—7.

245
loading ...