Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 265
DOI issue: DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0280
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
□J'

K\\A

*J2

REGISTER.

^ ^ ^

Aa (Magdalena van der), 137.

Aagtekerke, Wand-epitaaph door Rombout Ver-
huist, 45.

Aanwinsten van het Rijksmuseum te Amsterdam,
met afb., 5—9, 195—197; van het Nederl.
Museum voor Geschiedenis en Kunst, met
afb., 158—162, 197—205; van het Gemeentelijk
Museum te Arnhem, 100; van het Provinciaal
Museum van’Oudheden in Drente, te Assen, 49;
van het Museum der Vereeniging «Oud-
Dordrecht», 193; van het Gemeentemuseum te
’s-Gravenhage, 194; van het Mauritshuis, met
afb., 235—240; van het Museum van Oudheden
te Groningen, 100; van het Stedelijk Museum
te Haarlem, 262—263; van het Westfriesch
Museum te Hoorn, 194; van het Stedelijk
Museum te Leiden, met afb., 9—11,241—243 ; van
het Museum Boymans te Rotterdam, 205—207.

Abcoude (Ernst van), alias Taets van Meerten en
Willem van Abcoude van Meerten, 171.

Aertsen (Pieter), De vier Evangelisten, 143;
Christus en de overspelige vrouw, 242.

Albrecht, paltsgraaf, geeft tolvrijheid aan Culem-
borg, 113.

Alendorp (van), 142.

Alkmaar, Gewelfschilderingen toegeschreven aan
Cornelis Buys den ouden, 64; Behoud van de
Heiloërbrug, 186.

Almeloo (Ambt-), Restauratie van de Huize
Almelo, 101.

Amsterdam, Aanwinsten van het Rijksmuseum,
met afb., 5—9, 195—197 ; van het Nederl. Museum
voor Geschiedenis en Kunst, met af b., 158—162
197—205; Wand-epitaaph en tombe voor De
Ruyter door Rombout Verhuist, 45; Buiten-
gewone vergadering Oudheidk. Bond, 48—49;
Samenstelling van het bestuur der stichting
«Het Rembrandt-huis», 49; Zesde jaarboek van
Amstelodamum, 49; Afbraak der N. Z.-Kapel,
48, 50—51, 101—102, 186, 231 ; Aanbouw Montel-

baanstoren voorkomen, 51 ; Restauratie van den
gevel van het Huis met de Hoofden, 187; Het
Rembrandt-huis, 229; Restauratie der Nieuwe
Kerk; Plet huis aan de drie grachten; Gevel
Damrak No. 98, 231; Verslag van het Vondel-
museum, 262.

Anna van Brunswijk, gemalin van Willem IV,
Haar portret, naar Spinny, 142.

Anna Louise, prinses van Portugal?, Haar portret,
door Paulus Moreelse?, valsch gemerkt: Bloe-
maert, 142.

Anraadt (Pieter van), Portretstuk, 242.

Arkel (Clementine, Jan en Johan van), bijlage.

Arnhem, Aanwinsten van het Gemeentelijk
Museum, 100.

Arnhem (Wijnand van), bijlage.

Arnold, beeldsnijder, te Zwolle, 257.

Asselijn (Jan), Italiaansche haven, Gewelf van
het Coliseum, 8.

Assen, Verslag omtrent het Provinciaal Museum
van Oudheden in Drente, 49.

Baarst (Rienard Dirckszoon van), boekdrukker, 133.

Backerweert (Willem), bouwmeester, 257.

Backhuysen (Ludolf), Stil water, Woelig water, 6.

Bailleul (Francois van), bijlage.

Bailly (Pieter), teekent en verguldt de opschriften
aan den voorgevel van het Leidsche raadhuis, 19.

Barlaymont, Geslachtswapen, 76.

Bebber (Elisabeth), Haar portret, door Caspar
Netscher, 236.

Beckerlijn (Hendrik), 263.

Beelaerts van Blokland (W. A.), Het gebrand-
schilderde venster No. 10 in de Groote Kerk
te Gouda, 75—77; Een onbekend portret te
Culemborg, 170—171.

Beeldemaker (A.), Portret, 143.

Beeldhouwwerk, Decoratief beeldhouwwerk aan
Indische tempels, met afb., 24—32, 77—91 ; Ver-
zameling-van derGeestte Antwerpen, 38;Werken

265
loading ...