Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: I
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0005
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BULLETIN

VAN DEN NEDERLANDSCHEN
OUDHEIDKUNDIGEN BOND.

- TWEEDE•

SERIE.
MRT. 1910.

INHOUD: Ledenlijst.-Verslag

--der Commissie ter

voorbereiding van wettelijke Monu-
mentenbescherming.— PieterSaen-
redam, door J. Six. — Valkhof te
Nijmegen, door J. J. Weve. — Het
Rijksmuseum leerschool voor am-
bachtsbeoefenaars, door J. L. van
Ishoven. — Nationale aesthetica en
een professorale vergissing?, door
J. F. M. Sterck, met antwoord van
W. Vogelsang. — Monumentenwet-
geving bij de behandeling der be-
grooting in de Eerste Kamer. —
Korte mededeelingen. □

- DERDE -
JAARGANG.

No. 1.

Het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond verschijnt op
onbepaalde tijden, in nummers van één tot drie vel. Zes nummers vormen
een deel. De prijs per deel bedraagt f 4.— De leden van den Bond en de
correspondenten ontvangen het Bulletin gratis. Stukken voor de redactie te
zenden aan: Mr.Dr.J.C.Overvoorde,Plantsoen 43,Leiden,voorzitter, Prof. Dr.
W Martin, Emmastraat 26, 's Gravenhage, Prof. Dr. W. Vogelsang, Adm. v.
Gendtstr.35,Utrecht of Mr. N. Beets, Nic.Maesstr.105, Amsterdam,secretaris.

UITGEVER: S. C. VAN DOESBURGH, LEIDEN.
loading ...