Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 41
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0053
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Daarom dus nog maar weer eens een waarschuwing, ditmaal met afbeeldingen
die duidelijk doen uitkomen, hoe verbazend onervaren degenen zijn geweest, die zich
hebben laten beetnemen.

De fabriek, waar deze stukken gemaakt worden, heb ik nog niet kunnen opsporen.
»De Haagsche Courant" (van 10 Februari i.1.), die een berichtje bevatte omtrent deze
falsificaties, blijkbaar af komstig
van een op het Maurits-
huis ontnuchterden bedrogene,
vermoedt dat de fabriek in
den Haag is en zegt, dat de
stukjes niet als werk van
een oud-Hollandschen meester
plegen te worden verkocht.
Het laatste was mij niet
bekend. Het is zeer zeker
uitermate handig van den
verkooper.

Ik zal trachten, zoo veel
mogelijk gegevens omtrent
deze praktijken te verkrijgen
en verzoek een ieder, die er
meer van weet, mij dit mede
te deelen. Door publicatie,
zoo nu en dan, van nieuwe
gevallen, is het misschien
mogelijk, de brutaliteit der
falsarissen te verminderen, al
zal men ze wel nooit tot
staking van hun bedrijf kunnen
nopen.

W. MARTIN.

Afb. 3. Ostade-vervalsching. Tegenhanger van afb. 2.

HET RAPPORT-DE WILD OVER DE SCHILDERIJEN VAN
FRANS HALS TE HAARLEM.

Onlangs bevatten de dagbladen uittreksels uit het verslag, door den Heer C. F. L.
de Wild op verzoek van de Haarlemsche Museum-commissie uitgebracht over den toestand,
waarin zich de schilderijen van Frans Hals in het Stedelijk Museum te Haarlem bevinden.

De redactie van het »Bulletin", van meening, dat dit verslag in extenso behoorde

41
loading ...