Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 237
DOI issue: DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0249
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
"--

r

^---»

^ □ □ □ u V- n | n -e

□ □ O □□ REGISTER.

* * *

Aanwinsten van het Ned. Museum voor Ge-
schiedenis en Kunst te Amsterdam, met afb.,
141—144; van het Mauritshuis te 's-Gravenhage,
met afb., 173—175; van het Gemeentemuseum
aldaar, 191—193; van het Museum van Oud-
heden te Groningen, 71 ; van het Stedelijk
Museum »De Lakenhal« te Leiden, 193; van
de Oudheidkamer te Rhenen, 194; van de
Zaanlandsche oudheidk. verzameling »Jacob
Honig Janszoon Junior« te Zaandijk, 158; van
het Museum in het Wijnhuis te Zutphen, 72—73.

Abhee (Nicolaus), pastoor, 125.

Aelbrechtsz (Henrick), bouwmeester, 107.

Aerntz. (Pieter), 124.

Alkmaar, Groote kerk, door P. Saenredam. 24.

Amersfoort, Restauratie van het St.-Pieters- en
Bloklands-gasthuis, 176.

Ammeroy (Cornelius), klokkengieter, 159, 160.

Amsterdam, Het oude stadhuis, door P. Saenre-
dam, 20, 24; Het Rijksmuseum (Nederlandsch
Museum) leerschool voor ambachtsbeoefenaars,
27—29; Aanwinsten van het Ned. Museum
voor Geschiedenis en Kunst, met afb., 141—144;
VUIe Jaarboek van »Amstelodamum«, 157;
Verkoop van het Arsenaal verworpen, 158;
Paleis-Stadhuis-kwestie, 158, 232; «Gezicht op
Amsterdam«, door Hans Rem, 162; De banken
der Port.-Israèl. synagoge, 233.

Anthonissen (Aert), 215.

Appingedam, Restauratie van het raadhuis, 233.
Arnhem, Oprichting van het Genootschap van

oudheidkunde, 236.
Arts (Henderik), Kerkinterieur, in prent door

Jan van Londerseel, met afb., 21,
Assendelft, Kerkinterieur, door P. Saenredam, 24.
August III van Polen, Zijn standbeeld, door

Johan Heinr. Meisner, 178.

Balbian (Justius), Zijn memorietafel, 94.

Batavia, Gids voor het museum van het Bata-
viaansch Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen, 35.

Beaumont (Jan van), heer van Gouda, 76, 77.

Beckerlijn [Berckerdijn] (Henrick), 56.

Beek (Petrus), rentmeester der abdij Thorn, 220, 221.

Beeldhouwwerk, Monumenten te Gouda, 86—115;
idem te Oude water, 119—132; Decoratief beeld-
houwwerk in de Berckepoort te Dordrecht, 229 ;
Banken der Port.-Israël. synagoge te Amster-
dam, 233.

Beerze (Van), 57, 58.

Beets (N.), Ontleeningen, III: Corn. Engebrechtsz.

en Hans Burgkmair, met afb., 203—206.
Begijn (Pieter Jansz.), zilversmid, 22, 23.
Berck (geslacht), 228, 229.
Berckerdijn [Beckerlijn] (Henrick), 56.
Bergen op Zoom, Toren van de Gevangenpoort

vrijgelegd, 73.
Beverningh (Hieronymus van), 84, 90.
Block, 220.

Blois (Graven van), 76, 77, 79, 90.
Blokland (Anthonie), Onthoofding van St.-Jacob,
94.

Bloncq (Martinus Herculanus), Memorietafel voor

hem en zijne echtgenoote, 94.
Boekbespreking, 186—188.

Boetzelaer (Gabriele van), abdis van Rijnsburg, 91.

Bol (F.), Schuttersstukken, 110.

Bonselen (B. Jacob van), kastelein van Gouda,

Zijn grafzerk, 94.
Borseth (Wynant), 219.
Bosch (Arent Dirksz.), 106.
Bosson (Frans), Zijn portret, 99.
Both (Gerardus), klokkengieter, 124.
Both (Thomas), klokkengieter, 96.

237
loading ...