Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 6.1913

Page: 7
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1913/0019
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Valentiner, Dr. W.; New-York.

Valkenburg, Mr. M. M. van ; ’s-Gravenhage.
Veder, fan; Haarlem.

Verheul D.zn., J.; Rotterdam
Verkade, E. G.; Delft.

Vermeulen, Dr. P. J. F., Amsterdam.

Vermeylen, Prof. A. ; Ukkel bij Brussel.
Verschraage, A. J. A.; Breda.

Verschuer, F. baron van; Arnhem.

Veth, Dr. J.; Bussum.

Vinhuizen, J.; Middelstum.

Vinkesteyn, Dr. C. J.; ’s-Gravenhage.

Visscher, Mej. R.; Leeuwarden.

Visser B.zn., G.; Schiedam.

Visser, Mr. M. J. de; Leiden.

Vissering, Mr. G.; Amsterdam.

Voet Jr., E.; Haarlem.

Vogel, Dr. J. Ph.; Calcutta
Volgraff, Prof. Dr. C W.; Groningen.
Vollenhove, Prof. Mr. C. van; Leiden.
Voorthuysen, L. J. v ; Middelburg.

Voorst tot Voorst, Mr. A. E. J. baron van;
’s-Hertogenbosch.

Vos, Mr. F. H. de; Galle (Ceylon).

Vos v. Steenwijk, Mr. J. A. baron de; Amsterdam.
Voüte, M. P.; Amsterdam.

Vries, R. W. P. de; Amsterdam.

Vries, Prol. Dr. S. G. de; Leiden.

Vries van Doesburg, Mr. J. de; Zierikzee.
Vrijman, J. A.; ’s-Gravenhage.

Waard, J van Aken de; Groningen.

Weissman, A. W.; Amsterdam.

Weizsacker, Prof. Dr. H.; Stuttgart.

Wentinck, J. C.; Utrecht.

Wentinck Jr., E. J.; Utrecht.

Wesselman van Helmond, Jhr. C. E.; Helmond.
Weve, J J.; Nijmegen.

Wichers, A. L.; Oudewater.

Wiersum, Dr. E.; Rotterdam.

Wilde, T. W. J. ; Amsterdam.

Wilde, W. J. de; Utrecht.

Wrangel, Dr. E.; Lund.

Wrangel aui Lindenberg, Jhr. E. von ; Amersfoort.
Wumkes, Dr. G. A.; Sneek.

Wurfbain, Mr. J. C.; Velp.

Wurfbain, J. W.; Utrecht.

Wijngaerden, Mr. P. J. van; Rotterdam.
Wijnbergen, F M. A. J. baron van; Arnhem.
Ijzerman, J. W.; Amsterdam.

Zeverijn, C. C.; Hilversum.

Zuylen v. Nijevelt, Mr. J. A. N. baron v.;
’s-Gravenhage.

Zwiersina, W. K. F.; Leiden.

Zijll de Jong, Th- J. A. van; Warnsveld.

PLAATSELIJKE MUSEA. - II.

* * *

In niet zoo grooten getale als den eersten keer kwamen op 14 Dec. de Bondsleden
naar Utrecht ter behandeling eener tweede serie stellingen door de Commissie — aan
welke tot aller leedwezen de heer Moes ontvallen is — geformuleerd. Toch was het bezoek
zeer voldoende en het bewijs is nu wel geleverd, dat voor dergelijke behandeling van
speciale punten van Bondsbelang inderdaad belangstelling is. Wij geven hier, evenals wij
dat van de eerste serie gedaan hebben, een overzicht van de gevoerde besprekingen en
de voorloopig verkregen resultaten; als bijlage volgen dan de aangenomen stellingen met
de wijzigingen, die zij door de amendementen, welke in erg grooten getale waren ingediend,
hebben ondergaan.

De eerste stelling, No. 18 der reeks, sprak de wenschelijkheid uit, dat de eigendom
der plaatselijke musea berusten zal bij provincie of gemeente ; de Commissie stelde op de
derde plaats geschiedkundige vereenigingen. De heer Overvoorde echter meende de afstand
tusschen deze beide mogelijkheden iets grooter te moeten maken, en dat wel door de
voorkeur te beperken tot eigendom van provincie of gemeente, en dien van gewestelijke

7
loading ...