Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 6.1913

Page: 53
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1913/0064
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
F--31

v\

^ □ O □ o ^

□ □ D G


fcj

^ o Q Q □ K. 1

□ □ □ □

A

Algemeene Ledenvergadering

VAN DEN

NEDERL. OUDHEIDKUNDIGEN BOND.

^ ^

De jaarlijksche bijeenkomst zal dit jaar gehouden worden te Haarlem op Donderdag,
Vrijdag en Zaterdag 3, 4 en 5 Juli a.s.

DONDERDAG 3 JULI.

De algemeene vergadering wordt geopend op Donderdag 3 Juli ten 7.45 n.m. in de
groote bovenzaal van café Brinkman, aan de Markt. Deze vergadering is alleen toegankelijk
voor leden en correspondeerende leden van den Bond. De agenda luidt:

Opening door den voorzitter.

Voorlezing der notulen en uitbrengen van het jaarverslag door den secretaris.

Uitbrengen van het advies van de commissie voor het nazien van de rekening en
goedkeuring van de rekening en verantwoording van den penningmeester.

Behandeling van het voorstel tot wijziging van art. 6 van het Huishoudelijk Reglement.

Verkiezing van het bestuur. Aan de beurt van aftreden zijn de H.H. F. A. Hoefer
en Dr. H. E. van Gelder.

Verkiezing der Bulletin-redactie.

Aanwijzing van de plaats van de volgende vergadering.

Voortzetting van de behandeling der stellingen betreffende het Museum beheer.

Behandeling der stellingen in deze aflevering opgenomen.

Verdere punten in het belang van den Bond of van algemeen oudheidkundig
belang. Zij die onderwerpen in bespreking willen brengen, worden verzocht hiervan vóór
30 Juni schriftelijk kennis te geven aan den secretaris van den Bond, Dr. H. E. van Gelder,
Cornelis Jolstraat 32, Scheveningen.

VRIJDAG 4 JULI.

Ontvangst der deelnemers door het Dagelijksch Bestuur van Flaarlem op het Raadhuis
ten 10 uur v.m. Daarna bezichtiging van de stad onder leiding van het bestuur der Vereeniging
Haerlem, dat zich welwillend heeft bereid verklaard om als Commissie van ontvangst
het Bondsbestuur bij te staan. O. a. zullen bezichtigd worden de Groote Kerk, alwaar
eene orgelbespeling zal plaats vinden, aangeboden door de Vereeniging Haerlem, de
Waag, Jeylers Museum, waar eene tentoonstelling van oude teekeningen wordt ingericht,

4

53
loading ...