Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 6.1913

Page: 54
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1913/0065
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Teylers Hofje, het nieuw ingerichte Frans Hals Museum, de Regenten en Regentessenkamers
van het Gasthuis en het Hofje van Heythuizen. Tegen één uur wordt geluncht in het Restaurant
Brinkmann aan de Markt, (ƒ1.25 per persoon). Nadere bijzonderheden over de regeling
van de bezichtiging der stad zullen voor het begin aan de leden worden medegedeeld.

Gezamenlijke maaltijd te 6 uur in hotel Roozen in den Hout (couvert a ƒ 2.50
buiten den wijn). Daarna concert in de Buiten-societeit Trou Moet Blijcken, welwillend
aangeboden door het bestuur dier sociëteit, dat 4, 5 en 6 Juli aan de buiten Haarlem
woonachtige deelnemers introductie verleent in de Binnen- en in de Buiten-societeit.

ZATERDAG 5 JULI.

Vertrek uit Haarlem te 10.14 per spoor naar Santpoort. Na aankomst bezichtiging
der ruïne Brederode.

Vertrek uit Santpoort te 12.40 per spoor naar Amsterdam en bezichtiging van de
historische afdeeling der tentoonstelling »De Vrouw 1813—1913”, waartoe de deelnemers
door het bestuur dier afdeeling zijn uitgenoodigd.

Lunch op de tentoonstelling a ƒ1.25 per couvert.

Aan de oudheidkundige excursies op 4 en 5 Juli kan deelgenomen worden door
leden en correspondeerende leden van den Bond en door al de leden van de aangesloten
vereenigingen.

Voor deelname aan lunch en diner op 4 Juli en lunch op 5 Juli gelieve men zich
vóór 30 Juni op te geven aan den secretaris van de Vereeniging »Haerlem”, den Fleer
J. L. Tadema, Gedempte Oude Gracht te Haarlem.

Bij onverhoopte wijziging in het programma zal hiervan mededeeling worden
gedaan in de volgende aflevering van het Bulletin.

Namens het Bestuur,

LI. E. VAN GELDER, Secretaris.

■ :- .... -■ ■ sa :- = ■

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Door het Bestuur wordt voorgesteld om het begin van art. 6 luidende:

»Het Bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan vier uit de gewone leden te kiezen.
Het vijfde bestuurslid kan uit de correspondeerende leden gekozen worden”

te wijzigen in:

»Het Bestuur bestaat uit 9 leden, waarvan minstens vijf te kiezen uit de gewone
leden of uit bestuursleden van aangesloten vereenigingen. De overige leden kunnen uit
de correspondeerende leden gekozen worden.”

Toelichting. Liet komt aan het Bestuur wenschelijk voor om door uitbreiding van het aantal
bestuursleden nauwere voeling te houden met de verschillende gedeelten van het vaderland.
Aangezien door het klein aantal volberechtigde leden de keuze van bestuursleden zeer beperkt
is, strekt het voorstel tevens om de keuze ruimer te maken.

Namens het Bestuur,

H. E. VAN GELDER, Secretaris.

54
loading ...