Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beck, Paul [Editor]; Hofele, Engelbert [Editor]; Diözese Rottenburg [Editor]
Diözesan-Archiv von Schwaben: Organ für Geschichte, Altertumskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rottenburg und der angrenzenden Gebiete — 16.1898

DOI article:
Memoriale San-Ulricanum, [11]
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.18488#0017

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
IVIkmoi'iÄls 8s.n-Mi'ivÄNUm.
8ectio II.
(Fortsetzung.)
16. Volumina guin^ue Iconum (dontinent
ma§nam copiam virorum infula, to«(a, sa§o,
cloctrinac^ue celedres, c^ui aeri incisi repraesen-
tantur. 8luridus vitae szmopsin sudscripsit et
arma §entilitia aclpinxit).')
?. GrcgoriuS JoS, AbbaS,^) -p 1674. (45)
et 8. 8andeclc ^.e§iäiu8, monacdus 8cd^rensis.)
dalenclarium annuale lieneUictinum per men-
8es et (lies sanctis ejusciem Oräinis inscriptum
Dx scriptis Noedneri post ejus oditum
cluo tantum pudlici juris sunt facta. (Viäe
Xo. 2 et 14.) — 8lujus viri celederrimi memi-
nerunt: Ixdamm 0., 8Iierarcdia?iu§ust. 8ars III.
regulär. 165', 8e^ 8., 8desaur. /^uecclot. 8. I.
pa§. XXXIV; 2ie§eldauer, I4ist. rei litt. ().
8. 8. 4?. IV. Z28 ; Veitd, 8idliotd. ^u§ust.,
^lpdadet. VII. 106; fu8iu8 vero et correctiu8
8. 81aci6. 8raun in Xotitia doUcl. M83. 8idl.
8. Dclalrici Id V. 1—76. ^it. idiä: Optan-
clum e88et, ut tantu3 tdesaurus ordi litterario com-
municari posset; multum enim commoUi et eru-
clitionis 8eclulu3 rerum ^.u^ustanarum colleetor,
familiarum aeternis tenedris sepultarum in6a-
§ator et deralclicae scientiae amator dauriret
ac imdideret. — Vir tantu8 cle orde literario
optime meritus, ut eitlem clariu3 innotescat,
ejusc^ue merita ma§is perspecta dadeantur,
aec^uitas omnino Postulat. — ^u§. Vinä. Noede-
rum muncli acl3pexis8e lucem ejus scdecla pro-
fe88ioni3 in arcdivio no8tro aäservata nullum
patitur cludium. — Nale ilaciue Veitd 8ainam,
8avariae urdem, nativitatis locum a8truit (ex
eo, puocl pater ejus dello 8uecico ex8tincto
idiclem praefectura functus cliem suum clauserit).
— Orclini no8tro 8oIemniI)U3 8ese odstrinxit
voti8 XI. Oal. jsunii 1622. — 8exius 1. c. eum
aUpellat »virum rerum deralciicarum et §enea-
1o§icarum 1on§e scientissimum-r.
Ore§orius addas 1ittera3 et stuclia liortatu
et aere promovi8se dauci contentu8 ea suo
exemplo altiu8 provexit, clum doc opus prae-
stantissimum -dalenUarium deneclictinum« ip8e
incdoavit ac vitas sanctor. 8eneclict'inorum sinAu-
lari facunäia clescripsit. — Operi duic acl
fluem perclucenclo (cpiia ne§otia muneri ad-
datiali connexa dauci 8ati8 otii concesserant)
praep08uit 8. -Ve§iclium 8andeclc, cpii illucl
feliciter con8ummavit 1674. — Dclitionem operis
ejus 8ucce83or Xomanus Daniel ^ddas inter
prim38 curas amplexu8 est et sumptidus mo-
nasterii pudlici juris fecit. — 8ro aciornancio
80c 8plenc1!cIi88imo opere al) dis äuodus adda-
tidus plusguam 5000 llorenor. sunt expensa.
— Vix alterum addatem Orcl. 8. 8enecl. tune
tempOris in oris Oermaniae distoria memorat,
cui tanti corcli erat inter suos alumnos veram
pietatem, scientiam, soliclain virtutem, lionorem
orclinis ac amorem er§a 3anctos ejusciem ^)lan-
tare, äußere et conservare ac Oreoorium
nostrum. —

a. 8. ^e§. 8andeclc aere et opera 8ssmi. DD.
Ore§orü aä 38. Dclalricum et -^.fram ^ddatis
nuper cleluncti coeptum, ad ejusciem suc-
cessore 8oma.no feliciter consummatum atgue
ejus jussu, voluntate et expensis luce pudlica
clonatum. ^u§. Vinciel. (Dtrscdneicler) 167z.
4 lomi. 40. (dum Z64 ima§inidus 8ancto-
rum O. 8. 8eneciicti aeri incisis ad jsoanne
Dmdacd, 8. Ixilian, dValtireicd, Discdes, 8ranlc,
8din§er et 8icdler.)
1'. Mcignuö Agricolci, 1' 1688. (60)
1. 8ententiae pdilosopdicae c^uatuor lidelli.s
sive clisputationidus compredensae. 1671.
2. (^uaesliones naturales mixtae cle principiis
et causis ex Didr. I. et II. pd^sicorum. 8alis-
dur§. 1674. ^6 p^§. 80. (dum frontispicio;
sculps. Nelcd. Ixüsell.)
3. donclusiones selectae ex univ. pdilosopd.
1674. 80.
4. 8ractatus cle actidus dumanis. t67p.
5. 8ractatus cle m^sterio 88. Trinitatis. 1679.
6. (Auaestiones guaeclam selectae ex univ.
pdilosopdia in imperiali Non. 88. Dclal. et
^.frae pudlicae ciisputationi expositae clefen-
cientidus 8r. 8r. 8asilio Doefter, 8up. Oansler,
Dion^sio ^.del, mense ^u§. 168z. ^u§. Vinä.
(8Iauser) i68z. 40. (Deä. js. ddristopd. 8rin-
cipi Dllvacensi cum frontispicio.)
?. CölestinuS Dunicr, 1' 1689. (61)
V!nä. 12°.
2. (^uaestiones pdilosopdicae tridus lidellis
enucleatae (Docus impressionis non constat.).
?. Le»»hard Fesemnayv, ^ 1700. (71)
1. Neu erhebter Hiiumelschnz, das ist kurzer
und gründlicher Bericht vvu den hochschäzbaren
Reliquien und Heiligihnmen der fünf hochheiligen
Leichname benniiiitlich: Wicterpi, Tossonis, Nid-
garii und Adalberoni-Z, wie auch der uralten
hl. Marthriu Diguae. Augspurg 1698. 8".
2. LvuLioues cta^e tncbitae per solenrne oetl-
äuum transirctionis I^eliquiarurn 3.8. ^Victerpi etc.
iir ludro: Neu-erivektcr Andnchtscifer, das
ist hoch Feyr und freudenreiches Ehrenfest, tvelches
bei solenner Erheb' und Beisetzung der fünf hl.
Leichnanib Wicterpi ec, angestellt worden. Angs-
purg 1699 (xa§. 231—260).
3. Lonclo bablta in solsinnitate rniraculosi
8acr!>meriti in 1'emplo acl 8. Lrucenr
Vio6. i6yy.
(In libro »sfabilaeam Vio6slico - biucbsristi-
cum- Nionaclrii l6yy. 4°.)
?. Rupert Gausler, 1703. (75)
1. Olympia victrix oder geistl. Kanlpsptatz
der unüberwindlichen Tugend in dem Streit mit
^.ddas Ore§orius ex icliomate dispanico in
latinum veriti curavit anno 1666 opus, cui
titulus: »Ilistoria cle 8. 8eneciicto, cle iilius
sanctis et sacrae reli^iouis excellentia, primum
e su§§estu exposita per 8. 8. N. jsacodum cle
/rlmezNa, 8raeclicatorem §eneraleni O. 8. 8en.
et orciinarium donv. 8. Nartini Naclriti« (Nss.
exstadat uscp 1806 in lUdliotdeca acl 8. Dclal-
 
Annotationen