Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 52.2004

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.37084#0465

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
KOMUNIKATY

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom LII, zeszyt 4 - 2004

JERZY MIZIOŁEK

STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI WOBEC UNIVERSUM SZTUKI
(NA 100-LECIE URODZIN PRYMASA TYSIĄCLECIA)

„Jednym z najbardziej doniosłych postulatów pracy wychowawczej jest
wszczepianie zamiłowania do sztuki ojczystej. Cóż bardziej kształci osobistą
kulturę młodego pokolenia niż kontakt z dziejami, zwłaszcza z historią
rodzimej sztuki".
Słowo na otwarcie sesji naukowej. 23 IX 1969 r.1 2 3
„Zawsze wzrusza nas kontakt ze sztuką na każdym odcinku i poziomie od
poczynań scenicznych czy malarskich przedszkolaka aż do osiągnięć artys-
tycznych ludzi, których nazywamy kapłanami sztuki".
Do artystów scen warszawskich, 10 1 1971 r."

Dnia 23 listopada 1990 r. w Warszawie miała miejsce doniosła uroczystość -
nadanie Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego imienia Ks. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Do licznie zgromadzonych przedstawicieli świata kultury
i nauki o Prymasie Tysiąclecia mówili Józef kardynał Glemp i kurator zbiorów sztuki
średniowiecznej Muzum Narodowego - doc. dr Tadeusz Dobrzeniecki'1. Pierwszy
z mówców przywołał m.in. szereg wydarzeń z Polski i Italii, świadczących o ogrom-
nym zainteresowaniu swego wielkiego poprzednika sztuką dawną. Doc. Dobrzeniecki
wspominał kilkugodzinną wizytę Prymasa Wyszyńskiego w Muzeum Narodowym
5 marca 1974 r. Ten długi pobyt w Galerii Sztuki Średniowiecznej, wypełniony
rozmowami o estetyce i twórczości artystycznej w odległej przeszłości, oraz o 20 lat
późniejsza uroczystość w tej samej Galerii mają prawdziwie głęboką wymowę. Zasłu-

1 Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Polski, Z rozważań nad kulturą ojczystą. War-
szawa 1998, s. 174.
2 Tamże, s. 138.
3 Za udostępnienie kasety wideo z tej uroczystości dziękuję Panu Wiesławowi Wudzkiemu
z Muzeum Narodowego w Warszawie.
 
Annotationen