Państwowy Instytut Sztuki [Editor]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki — 16.1954

Page: 151
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhs1954/0177
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
DOMNIEMANE DZIEŁO MIKOŁAJA ERLERA


II. 2. Gmerk złotniczy na podstawie kura bractwa strzeleckiego w Warszawie. (Fot. H. Romanowski)
II 3. Monogram Mikołaja Erlera (?) na podstawie kura bractwa strzeleckiego w Warszawie
(Fot. H. Romanowski)

nika, który był twórcą kurka bractwa lwowskiego:
Hanusza Vondrezen, zapewne syna Hanusa Kleina „de
civitate Drezno terrae Misnensis". W inwentarzu jego
pracowni, spisanym w 1573 r. wymieniony jest mię-
dzy innymi przedmiotami „ptak z łańcuchem i pół-
strzałą srebrny, na łańcuch dali klejnoty strzelcy'1.
Kurka tego wydano strzelcom: ważył grzywien 4 bez
pół łuta4. Do niedawna istniał jeszcze, być może za-
chowany szczęśliwie i nadal, najstarszy zabytek tego

4 Łoziński W., Z lotnictwo lwowskie, Lwów 1911.
s. 61. 1.


rodzaju — późnogotycki kurek bractwa w Kościanie,
wykonany około 1456 r.5.
Powstanie warszawskiej, krakowskiej i lwowskiej
odznaki w obrębie trzeciej ćwierci XVI stulecia, na
przestrzeni zatem zawężonej czasowo, zdaje się świad-
czyć dodatkowo o tym, że był to okres rozkwitu i naj-
większego znaczenia korporacji łuczniczych. Sama ich
instytucja pamięta czasy wcześniejsze, wywodząc się
z ducha średniowiecznych miejskich organizacji. Po-
pularność jej ilustruje przepyszna miniatura w ko-

5 Koehler K., Dawne cechy i bractwa strzeleckie,
Poznań 1899, s. 219, oraz komunikat tegoż w Sprawo-
zdaniach K. H. S. VI (1900), s. CXXIX.


U. 4. Data na podstawie kura bractwa strzeleckiego w Warszawie. (Fot. H. Romanowski)
II. 5. Znak złotniczy na podstawie kura bractwa strzeleckiego w Warszawie. (Fot. H. Romanowski)

151
loading ...