Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 30
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0042
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
EEN FRAAI INTERIEUR TE ARNHEM.

De overblijfselen van vroeg-achttiende-eeuwsche binnenarchitectuur zijn te onzent
niet zoo talrijk meer, dat men, bij het binnentreden van een huis, waarvan de gevel de

herinnering aan dien tijd wakker roept, toch niet blijde
verrast zou zijn, als men daar, niet alleen langs gang en
trap, maar ook in een aantal vertrekken, de gaaf bewaarde
voortbrengselen van de binnenhuiskunst der Lodewijk XIV-
periode aantreft. Weliswaar had in het aan Oud-Arnhem
gewijde nummer (juni 1915) van het Bulletin de heer A.
van Erven Dorens op zijn wandeling langs de oude ge-
bouwen dezer stad ook op den gevel van het pand n°. 56

De »01de Munte”,
Bakkerstraat No. 56.

aan de Bakkerstraat gewezen, en wel
had hij met enkele woorden ook het
bezienswaardige interieur herdacht,
maar toen ik het inwendige van dit
huis gezien had, besloot ik den lezers
van het Bulletin er iets meer over mede
te deelen, en vooral hun eenige der
details te laten zien.

Het huis draagt van ouds den
naam »De olde munte”, zooals het
juist genoemd Bulletin-artikel vertelt, Trap.

omdat in de vijftiende eeuw te dier

plaatse een munthuis gevestigd was. In welke betrekking dit laatste stond tot het gebouw
»De munte”, waarin aan het begin dier zelfde eeuw het St. Petersgasthuis gevestigd was,

30
loading ...