Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 35
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0080
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
C R E M P A-

R £ M P AjHolfatiopidum,ttomeh habet a flumine nauigabili Crerrip^
quod per medium iftiuslabitur in Storam & Albim.Ius municipale &in-
fignia accepit,anno Domini izyi.a Gerhatdo:primo Holfatix,Schovven-
burgenf ac Stormarix Comite Adolphi 1111. filjo. Sub Chnftiano tertio
anno Domini 1535-flagrante bello Lubecenfi, vallo foffisque & propugna-
culis a Ioannc Ranzouio, equite aurato, cft ita munita, vt inter Hollatix
munitiones,non minima exiftat.Incole mercaturam exercent,nec minus
agricultura operam dant, cum in paluftribus ac frugiferis locis, non pro-
cul ab Albi &Stora lita cft Nunc autem anno i5S4.Fridetico fecundo Re-
gi Danie,tanquam Duci Holfatix,ad quem a patre Chriftiano tertio deuo
luta fubieda cft.

Vrhs ego Cymbrica non infima gloria terra,

Velifero Crempaflumine,Crempa vocor.

JQuodfimulin Storam refonans fe iaclat in Albini*

Me medta curflu,prapete parte fecans,

An. Dom. Municipalemeisaissacwfigniacefiit
Xzyi. Ciuibus Holfatia,Storrnaria.fi, Comes.

A quarto celebris genitore Cebhardus Adolpho
Alter (fi ifilius,nominis ipfie Comes.

Anno Do- Cum vallofio (fias, (fi propugnaculaftruxit
mini i/35. Auratusfiumma laude vehendus eque-s*

fub Chri - JanusRanvouius,belloflagranteLubcca
ftiano III. Munitam fiatis,vt dicere iure queas.

Rure mei viuunt ciueS,ac merce,palufiris

Jpuod cumfice eundis (fi benefiruSla locis.

Rorro Friderico iam fiumfiubieclafecundo,

, fihd Ddnix Rex, (fi Duxfimul Holfiotia eji.

REINHOLDSBVRGA.

EINHOLDSBV R G A, elegans Holfatix opidurri, arce regia confpicunm, abS
Rheinoldo quodam fundatum, qui nomen opido & Caftro indidit Rcinholdf-
borch,qui fundator,num princeps vel nobilis aliquis fuerit, ignoratur,Vrbs eft op-
portuno loco fita 5 Eidora enim totam eam circumfluit .1 iiuoricscurfufuodi-

uidit,ita, vt inde nauigatio in Hifpaniam,Galliam, Angliam ac inferiorem Germa-
niam inftitui queat.Turris, qua: hodierna die in arce confpicitur, a Gcrhardo mag-
no Comite Holfatix & Schovvenburgenf. aedificata cft, circa annum 1230. Dein-
ceps,alter Gerhardus,Henricus & Nicolaus fratres, dederunt duitati aliquotpagos
acius municipale, vna cum infignibus, quibus hodierno die vtitur, anno Domini
1339- Quorum fuccefloribusmortuis, ad RegesDania:, ex Oldenburgenf.comitum
familia natos,venditione,cum exteris Holfatix locis,peruenit.Chriftianus tertius Rex Danix eam muniti-
onem,quxiam videtur,fieri curauit.Ioannes cius frater,cui in diuifione obtigerat,arcem ibidem, vetuftate
coliapfam, xdificijs fplcndidisrurfus exornauit. Quo mortuo abfquehxredibus, cum eius ditiones inter
fratrem Adolphum ScFridericum II. fratris filium,iure feudalidiuidcrentur,Friderico II. Regi Damae cef-
iit, cuius dominio hoc anno ljs^-.fubic&a eft.

Vrbem quamfi e SI as, hac Reinholsburga vocatur,
Etdoraefifluuius,qui prope voluit aquas.
Indidit huic vrbi nomen Remholdus, (fi arci,

Danorum nuncRex,hanc Fridericus habet.

5ST
loading ...