Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 48
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0106
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
A R I M I N V M>

cognominatam ait:ad quem locum Annius, Ar, vel Ari cognomen effc H erculis Aesvoiti^T
gentis lingua pariter, &Hebrxa Aramxaque denotare leonem. Im inim vero^efteTalmudftas?
muele.Diuo^ueHieronymomvocabuloHimenus iDfenumerarfe<dnari»-,.c r ’ c avT.ud,. a-Sa-
numAnm**VeM,quodl«iniL».fi0eHmK

«f— contra T)J,I* SicAnniu,. A!§ nonS

fumptum. Nonnulli, ab armario populi Romani, quod hicfuiOe dicunt vhi i hiln ’ r «> d
Romamque redeuntes,arma deponere folebant, Sed pofterius hoc omnino Leandm
. r ^ quidem, vitra Rubiconem arma relinquebantur. Strabo, liZ^mydi^n^v ^cet Sl*

opidafuiireqUOndam,fimul4uep0ft,ijseieftisP0puliRomaniColoniaseffeftasrcnbit,qu0detlamconfirmatSulAb-r0rUtn

quo tempore&Beneuentum, colonum deduftam perhibens. Id Ptolcmxi Lagi Regis Aegyptii temporibus Pnh '0™"“’

jaiOtAp.ClaudioCofrCCLXXXiranrenatumChriiiumunniscontigiire.au.WftFffebtTQ^SdSXMv*^ ;k?J?pr?"

Auguivo conditam, iniignieitote,prodidere fatif^iicdficl,r.itunc. Limum fehaud viJill^^Ame^il^l^olq^ietniwuId^nteretu*
limus, vbiColoniam Ariminum deduAimicripiir.ducennsampl/ui annisanrenarumoft,iuium,rum aliispcrmrlltis^vbnio"
notiSiamvtbismMtiontm faci, maximae AtminenCis, uter ea, HXX tcfctcnscoIonias.quaibcIloPunicoalteorSbWfe
imperium populiRoman, adiuua,unr.Plurimumfanimagnisoperibus abOAiuiocrarniftiim Ariminum bauJauaauamob.’
fcurum eft: &prxtercstera,ponrem hic eximium, qui in hodiernum vfouediem in amn^ Ua quaquam ob-

manct: Itemquearcum fecit. Vbi ipfa inplanitiefita imminentibus a meridie collibus amoenis & vitkmqol)eTrumdficuurS,er-
rumque frugiferarum arborum.quibusconueftirifunt,vberrare fcccundiffimis: ab exortu &occafn hriffimlrU ,fi “

admodumfrumenrarij.Seprentrj0nalelarUSalluitAdria.RerumomniumadviramvtiliumcopiamirifiSSni^fiP-andUnt

pJura habet memorabilia, cum primis, infiguem arcum triumphalem ab Oftauio Auguft faLm adnnr^^ ’?d^C acom’
l ifaurum fpcflat,hisiafcriptum literis; F Augutt. taOtum, ad portam quxoneutem,&

Cof Septimo Dcfignat,0<ftauo M.V.celebetrimeis Italia: vieis confilio

Senat pop.

Itakxc ali) deferipta habent,fcd incila funt hoc modo;

pJpS Ta pc Tv^nS oftauum‘V,cclebcm’meIS vicis Confilio Senatus,

Dein alio loco haec legunrur:

Imp.Cxfar IDiui Iui. Fi.AuguftusPont.Max.Cof XIII. Trib.Pot.XXVII.P P
Muruin de brCurantc L.Turno fecundo Aproniani Prxf Vrbis F.Afteio
V.C Corredl.Flam.de Piceni.

Supcrefl etiam pars Theatri cx latere co<fto, ad mare verfus, fumma: antiquitatis Mult* «nonne n • r • •

guhtur.vnde vrbis antiquitas adparet.Palatia infuper quxdem fumptuoft funt maiori ex parte i noSw ' ^,nfolPtianes Jc-

dita.Qua: & D.Francifct conftruxit putiffimo marmore incmlhtuiJUS Malateftarum gente con<

deas formas ,fed humanos vultus exiftimes, opus conferendum antiquitati, Fonfque fplendidiflimn?fo ^rmo,rcf'vrnon.IaPI-
proiiciens aquas.In hoc etiam foro olienduntur bini lapides.quo in loco concionem dicitur habuilTe CxfaTrhm'^ CCS acnu.ldas
rem a Gallys reduceret. Item monumenta Antoni; Patauini/vbi dicitur & ipfe SSmISJ ««citum vifto.
conuertifle, Ariminum in ditioneRomanorum fuifle, quamdiu illorum ftetitimpetium & Exarcfo^lm n? ch Jftl,rc.hg!0"e^
laris, inpoteRarem Longobardorum redarum , illifquc item debellatis,ad tali* Reges denin- adlmSJS'rulfl%dew,lsrub-
MaL■ eftas,vti Caefarum Vicarios deuenille, exhiftorijs colligitur. Ariminum ortu ingenia iiluftrau£re nlnvimi °rCS *?crm.anos»&
goriu, ex fratribus Ercmitanis.irem Petrus & Iacobus fratres Petroleonij.cum grxcis,rum latinis literis Grc*

rerea.oui Arimmenfesfuere Viri illufcrcs Ionguhercleforet recenfere.Reccntioribus temporibus inter dnAnd imi’ ^?^^Pras“
Lunam ac auftoritatem egregie tuentes, eft tetrusMelrius,vir eruditus,* curiofus Iaccnthicfar«r! nr- avirbr*

fili»,ite D,Arduin*

/2\C pcAL^ATlO R N E N S1 TALIS 17f

fcnptio legitur.

L criminum & Comitibus Herculis conditum, Cato de Ormnibus

II. Lucius ^yifrponim bonus emis deducit coloniam ^Ariminum

III. ^Ariminum m du o de viginti Rom. colonias fubfidto Imperii 'pop. Rom. (betit

IV. L. Sempronius Confulseram Italia legens Ariminumpernenti

V. Cai. Cafar militibuspr&mifiis, multis ad ve hic ulum iunttis-,non'dum illucefcente die Arim.occuDat

VI: Inter clariores, jittoresque Italia ciuitates ^frummum h III viris inpradam conceffum *

VII. ^Augustus Cafar,quo vrbsfaciliusadiretur,<^frminotenus Flamimam-venit.

VLI. Vcfpajianus <frTitus Caf. ^Ariminitnuenere ^Aponum& L. Tcrtalam CXXXVII vixiSe

IX. ^Ariminum a Gothis obJeJJumperBeltfarmm & Nar fetem Duces Infimam liberatur. J *

X. Concilium cuiB. Hieronymus interfuit,^Arimini celebratur. J

XI. In ^Ariminenji agrojn villa Galeri/Joculus eft gallus gallinaceus.

Xlli C. Cafar <^Aug. F. Cof, vias omnes ^Arimimflramt.
loading ...