Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 59
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0130
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
DE tOCO EXTRA ET INTRA

VrbisMoenta Constit.vtis,Sacris
vicifsim literisapplicandis.

KEftat,vit eodem quoque exemplo oftciidamus , quomodo vl-
cifsim exBiblijs in Chartam huius Vrbis Icrofolymx regredi-
endtimidcjue Alphabeticalocorum ferie,qux fequitur, Vbi
(vt exemplum profequar)(ub littera p, Palatium ciufdcm Pilati ala.
tere a fleribuntitr numerus & litera , %k. Numerus 8a latcrcchartx
qucrenduscftexvigintiduobusillispcr ordinem. vnus:& litera k
cx quatuordec im illis literis i capite tabulxinfcriptis etiam vna. St
enim poftea a numero(g)iamdifto,dexteram verfuseonfqs progre-
diaris,donec fuifiim (L)literam ad perpendiculum digitoimminere
rideas. Videbis titm etiam 8c eodem locoin Charta Palatium Pi-
lati digito monftratum, quod obferua. Namhocpafto reliquis per
VniuerfurnotTlnibus/ocisinCharta inquirendis,idemfacies Sed lo
torum feriem profequamur,vnico,fic Vtrimque exemplo contenti-

ACheldemaager2Z I Aera mons n d Ager fullonis 19 m A-
grippae Herodis monumentum • 1 Alexandri monumeturrt
5 k Altare holocaufti 13189 Altare Thymiamatis fiuc incenfi
aureum n k St Amigdalum ftagnum 6 f Amphiteatrum g d Ana-
rixdomiisir f An atorhviaim Angularis turris 2 m Anna: Pont.
Domus 19 k /18 Antiochi Epiphanus arx :o d Antiquus murus
16 g Antonia arJc id k Antrum Petri u e ot Apoftolorum tri-
um locus 9 p 4! Apoftolorum oftolocus 10 n 40 Apoftolorum
latibula 22 g Aqua e Templo »3 n AqUila aurea ii rrt Arca foe-
deris 11 k it Archiuum 10 g Arx Antiochi Epiphanis 10 d Arx
Sion 19 g 1 3 Afinx Iefus infidet 14 n i<s- Aftyriotum Caftra 3 k
14. Atrium gentiuni 13 m Atrium Iudxorum 13 c Sc- Baalpha.
rafim campus 8 b 31 Beroniccs tegia 10 f 53- Bethania n q i-j Bet-
phage 14 q 35- Bczetha noua 4f Bezetha mons 4 k Cxfarium
regia domus 18 f Caiphx palatium 20 e Canccllaria 10 g Can-
delabrum aurcuui ij k «5. Cantorum fuggefta 13 1 Caphetcra
l2 n Carcer ciuitatis publicus 4 d Carcct regius 4 d Caftellum
contra vos i<5 q 32. Caftra A (Tyriorum 3 k iQ. Caftra Herodis
10 b Caftra Pompei 1 d Caftrum Pifanum 1 i d Cxcidit Chri-
ftus 10 h f. c b. 4 b. $3- Cedron vallis ig n Cherubiri 13 ACifter-
haiuxta Bethaniatn 2 q Ciuitas fecunda r f 21. Chriftus ad mu-
lieres conuerfus 6 b 1. Chriftus mulieribus occurrit 6 c 9. Chri.
ftits fupinus in cruce 2 b 5 Cocnaculum anguli g m Coenaculum
Sion 20 f 122 Collis Garcb 2 k 11. Collis Oliucti 17 p Colum-
barum petra 17 p Columna: Booz & loachim, 12 I 84. 89 Concha
aerea i2 I g7. ConciItj domus 14 k Cruxerettain montcCalua.
fix 9 h 6. Cruce deponitur ia 7. Crypta fubterranca o k Cu-
ria 7 g Cyprefll montis Sion 18 I Dauid turris 17 d Danielis fo-
Uea n g Dcftruftionem vrbis Icremias pr.xdicit 12 p Domus An.
t\X pOnt. 19 k Domus Anamx Pont. 15 f Domus Annae matris
Mari* 8 m Domus diuitis Epulonis 7 e Domus Concilii 13 k
Domus Eli* *2 1 Domus fortium ig h Domus Maria: 19 g iy.
Domus Melta 12 h Domus Nathmeorum .o 1 64. Domus Oldx
FrophetX 3 1 22. Domus Pharif^oruili princip. 9 g Domusfaltus
Libani 13 m 73- Domus Simonis Pharifxi 9 f Domus Veronicx
g d Domus Vrix 19 k 124- Domus vulgi 9 c Elix Domus 22 I
Emaus quo difcipuli 17 a i6. Efraiin platea 6 g Ephebix ir f
Efraim porta 2 g Erebinticus vicus t h Etoge mons 21 f Euiipi
canales r c Excelfa turris 14 n Excdrx 12 k Faflum Aftarothup
Fanum Mclchom 19 p Ficus anda >6 q Filia Sionyg Fons aqu^
perennis ti it 82. Fons Draconis 7 n 45. FonsGihon fuperior 12
b 29. Fons Gihon inferior 19 b 92 Fons Rogcl ig p Fons tribus
magis 11 c f 96. Fontis Gihon vallis 19 b Fontis porta 7 n For-
tium domus is h Forum magnum .0 h Forum fuperius ipf Fo-
tum materiarum. Forum pecuarium ti f Forum rerum venalium,

13 e ri. Forum Scrutarium g 1 6i.Fouca Danichs 21 g 100. Ful-
lonis ager 21 f Furnorum turris 2 h Gabatha lithoftrotos 9 i
Garcb Collis 2 k Gazid 7 g G.iZophilazium 12 tn Gehennon 20
q io4- Genath porta 5 c Gethfcmani 0 p Gihon mon* 9 b Gi-
hon torrens it b Gradus arcis 1 g h Gradus Sion 17 f Grapte Re-
gia 10. c.Gymnadum Ephebix 12 fs6. Habitacula Rehabitarum**
m 14- Habitacula Sacctdotum 14 1 Habitaculum Scutariorum
13 g Hclcnx maufoleum 2 g Hclenx regia 10 g Herodis Agrip-
px monumcnt.i 1 Herodis caftra 10 b Herodis Palatium 5 c He
rodis viuariuin s; d Hippodromus 15 g Holocaufti altare 131 Horo
log um Achaz regis 14 b Hortus & prxdia. 2 g Hortus tegis qui
& Hortus concluius 19 p i2e- Hortus Oliucti g p+3. Hoftus regis
jo h Hofpitale publicum 6 f Hippicos turris 4 p Iacobi antrum
21 iivlcremix Fotlea 22 g 97 Ierofolimx dcftruaionem prxdicit
13 P3g lerofolymain ingrcd.t4 m Iohanncs & maria ftcrer.2 a Ifaias
vbi a Manafle occifus 21 n 102 ludas vbife fufpendit 21 b ludas v-
bi Chriftum tradit 11 p 94- ludiciatia porta vetus <s c Lapidare

vbi VoluerUnt Tudxi Chriftum I21 g$. Lapis angularis vbiso e tii*
Lapis Zoelcth ig p I.atibula Apoftolorum 22 g Lithoftrotos 9k
Locus afccnfusChrifti in coelum 8 q Locus inter duos muros 6 I 23.
Locus in ter templum Sc altare 121 LocitsMoloch 20q Mare xneui
t3 l9d Marixdontus c 12*. Maria Sc iohanncs fteterunt g h jv.MaF.
iamnetUrris 3 b Media turris 4 f Mclchon Phanuni 19. p kiclid
vorago 16 cito. Menfaaurea 12 1$0. Meffadomus 2 h Molocli
locus 20. q Monabaz. reg. *]> m Mons Caluarix} b2.Mons Gihotl
11. b3o. Mons moria. 12. hi4- Mons offcnfiortis2d. pidf. Mons
Oliucti 9. q 13. Mons Eroge22 f99- Mons Scandali i. n 107. Mori*
Sion 17. g 119. Monumentum Abfo!onis22. q tot. Monurricntuui
Alexandri 5. k Mons Septentrionalis Monumentum fullonis 3. m
Monumentum Herodis Agrippae 2. I Monumentum 16. Pontificis
5. g Murus prunus , qui Scantiquus 16. g Murus fecundus 4. 1 iq.
Murus tertius,qui Sc extremus 1. e. Natatoria Silox fonsig. d Na-
thineorum domus 16 164 Noua ciuitas 3. fOffcnfionis Mons 20 p
Oldx Prophetx doinuss. 122. Oliucti mons 9 q Ophel turris,arii
lo. 0163. Palatium Caiphx20. e 0.8. Palatium Herodis 3. e 20,
Palatium machabeorum 13.^7. (Palatium pilati 8.&58-) Palatiurrt
Salomonis 1^. ^ PalatiunircginxSaloinonis 15. k72. Palmxttf p
Petta columbarum 17. pPhafelus turris6. d Pifanum caftrum 12. d

Pifcina interior 9. h Pifcina probatica 9 11139 62 Pifcina Sion ig.f
120. Pifcina (upenor2t. k Pifcina vetus 13. 052. Platea lata qu«
Ac platea Ephraim 6 g Pons Cedron lapideus 16. n Pons Sion 1« 1»
Pontifex vbi. 11. k Porta anguli j. m 17. eS- Porta auftralis templi
14-A 67 Porta aurea 13. n^o 94. Porra cuftodix 15 m 6e Porta
Ephraini 2.g.>5.Porta equorum u.m 49. Porta ElTcnoruin fi.iri Por-
ta fontis2i h 11<5. Porta Genath 3. c Porta horti i<S. 11114. Porta frl-
diciaria 6. c Porta media 4. g Porta noua 13. k Porta occidentalis
I3gsr. Porta orientalis 13. n 69. Porta Palatij Pont. 21, i uj. Por-
ta pifciumifi. b Porta prior 6. g+6. Porta facra 13.1 PortaSion 17.
m 60. Porta fterquilinii7. m 47. Porta fupetior^. h 117. Porta
vallis 14. n Porta turrium mulierum 2. f Porta mur. 12. n Porta ve-
tils mdiciaria 6. c Porticus columnarum 15 k Porticus templi 13. c
S5. Porticus ScpOns 11.1 Principis Pharif^oruindomus 9. g Probati-
ca 11 fPropiciatoriurnaureum 12. A: 7g. pfephina turris2. d Regia
Berosices reginx io.f>5. Regia Grapteio.eRcgia Helenxio. c Re-
gia Monabaz reg 7. m Rogel mo is22. n 99 Romanorum caftra r.f
Romailorum prxfidiurri 18-Rup<s eminens 10 Cr

SAlomonis Thronus tr. h 71- Saltus Liba ni domus ty tn 73-Sati-i
cTuinn. k 79. Santtum SanDorum ts. k76. Sapha , id cft Ipe-
cuta i.gScandali mons 1 g Schola gentilium 12 f Scribit Chriftus
digiton in Secunda ciuiras c. f2t. Secundus mu<us 4. gScdes
rcgiscxcdfa .3 1 Sepulchra vulgi 13.034. Sepulchrum Diuid
19 d 119. Sepulchrmndomini gloriofi 3 a 8. SepuLhruin I;aix 21. n
Sepulchnim Marixu. pSepulchrum S. Stephani 20. f Sepulchrumi
Z.icharix2i. n 163. Siloe fons 17. mo8. Siloe turris i*, m S.loc
vallis20. n Simonis Pharifxi domus9 fSion filia7. gSpeluncx
regix3-1 Stagnum arriigdal <5. f Stagnum fcrpentumi. 1 Stephaniis
vbi lapidatus S.rri 44.Srrapendion r d. 4 e Stratonis turris 9 I Stra-
tium ftagn.5. iSUgcftacantorum 13-1 Superior porta 3.1 Sylua ciui-
tati proximan. cSylua fletus 1$. b Sylua frugifera r. c faberna-
culuiu Sion ig. fui Tabularium 10 g Templo cijcit Chriftus ven.
dentes.4 m Templum Donxni 13. k-jy TeinpIumSc altare 13. kl
Theatrum iz.fThroaus Salomonis 15.h i7.Thymiamatisalcareijjfc
Torcularia regis 19 ! 1 r- Torrens Cedron 8 n iOfi. Torrens Gihon
20 196. Tranlitus Salomonis 14. kzi Tribunal 9 ^Tugurium g. q
Turris Anancel4. m ,g. Turiisangularis 2. m Turris buccinato-
rum 14. h Turris Dauid 17. d ni. Turris cxcelfa 14 048. Turris
Furnorum i H 16. Turris Hippicos4 c Turrisinagna ty n Turris
mariamnec;. eTurrris Mcah. 13. n. TurrismediaTiirriSphafcl
6 dTurrispfepbma2.eTurrisSiloe tg.n uj.TurrisStratcinisq.l
, Alliscadauerum 3.c Vallis Cedron 14 h Vallis fontis Gi.

\ T hon 20.bp3. Vallis lofaphaath 16. n 41. Vallis profunda 19 a
V Vallis Raphaim =2. c-8.Vallis Siloe 20 n Vclumex Hia-
cynth0 ij.*Veronicxdomusi9 k Vcftesvbi Chrifto exutx2 c 3.
Vcitcj vbi partitx2 b 4. Via agri fullonis 20- mVia captiuitatis
Via crucis g. h Via in Anatoth 3. m Viain Bcthlehrm 19. a 8».
Emausi9.a 27. Via in Iericho 20. m 33- 109. Viaintroitus cquo-
rumi5C74. Vii iriSamariam 2.g Via in Siloe c-a Vicuslerufa-
lem 1 p 12 .Vicus tcfcbrinticus 1. h Viuai ium Herodis 6. d Vora-
gofiilevallis profundair-c Vrix domus i9- £ Vulgi domus 9. c
Xenodochium 6- fg Xifturhin Herodis Palatio4. eXiftus por-
ticusg 1 Zacharixfepulchrum 2i; n 103. Zoelcth lapis 18. p. Ha-
ftenus Index Qui fi tibi.C.adide le£ior, vna cum tota Defcriptionc
haenoftra Ierofolymx profuerit, id non mihi ,fed Chrifto acceptu
feras.Cui fit laus, honor, virtus,gloria,confe(Iio& magnificentia^
cum Deo patre,& fpiritu fanaoinfcmpiternafccula.A MEN.-
loading ...