Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki <Warschau> [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki i Kultury — 11.1949

Page: 164
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhsk1949/0170
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
164

Zbigniew Rewski

(5)


PF.HSPKC! !' A.
PPS P!CTVRAE.
i'RACHCABM3«'REGVŁ.
TfwmwMtn'

(i i§ ti ft t! 3 3
n'!'i '! <t
!&nottm mtatm M]4 OMt!
ARCH! TECTVR
gga4 S^Pf IVNDAMRNT
^Mnt .^idhkrn)/


Ryc. 73 i 74. fol. B. Marconi
chitekturę i sztukę baroku. Był on obdarzony niezwykłą fantazją, jakkolwiek prace
jego wykazały również znajomość projektów Beraina oraz teoretyków włoskich.
Rodem był z Norymbergi, gdzie zmarł w r. 1741.
Wspominam o nim szerzej, gdyż prace jego mogły być znane i architektowi Ja-
nowi de Witte, jakkolwiek jedno z dzieł Schublera o perspektywie architektonicznej
nosi ekslibrys Józefa, który zresztą odziedziczył wiele książek po ojcu. o czym świad-
czą wspólne ich ekslibrysy na niektórych książkach. Przejrzenie samego dzieła,
a w szczególności jego rycin, skłania do potwierdzenia tej możliwości. Raz, że roz-
patruje się tam zagadnienie konstrukcji kopuły barokowej, które niewątpliwie zaj-
mowało Jana, a po drugie, że jeden z projektów portali bardzo przypomina portal
jego kościoła dominikanów (ryc. 74).
Trzeba przy okazji podkreślić, że w studiach nad barokiem w Polsce nie na-
leży zapominać, o żywej bardzo w XVII i XVIII w. pośredniczącej działalności archi-
tektów, rysowników, sztycharzy i wydawców wzorników projektowania artystycz-
nego w Norymberdze i Augsburgu. Skądinąd mam dowody, że tamtejsze tego ro-
dzaju ryciny docierały do nas, często nawet na głęboką prowincję, i służyły za pod-
stawę do projektowania oraz do porozumienia się architekta z polskim klientem.
Przynajmniej część książek z ekslibrysem Józefa de Witte pochodziła od Jana,
sądząc np. po tym, że i wśród jego książek występuje pieczątka Załuskiego. Również
część wśród książek zaopatrzonych wyłącznie niemal ekslibrysem Zofii Potockiej
Greczynki — ze względu na specjalny charakter treści -— należałoby przypisać zbie-
ractwu Jana de Witte. Jest tam i architektura militarna znanego teoretyka Dógena,
książki dotyczące Skandynawii, którą interesował się Jan de Witte, oraz książka
loading ...