Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki <Warschau> [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki i Kultury — 11.1949

Page: 295
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhsk1949/0315
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Rye. 187. Il^a, woj. kieleckie. Studium zabudowy miasteczka. Zagadnienia plastyczne
(praktyka wakacyjna 1949 r.).

HANNA ADAMCZEWSKA
STUDtA ZAKŁADU URBANtSTYK) W MAŁYCH MtASTACH
CEL PRACY
Sekcja Małych Miast Zakładu Urbanistyki Politechniki Warszawskiej
postawiła sobie za cel przygotowanie materiałów dokumentarnych, które
z jednej strony pozwoliłyby na przeanalizowanie zjawisk miastotwórczych
i ich przebiegu w małych miasteczkach polskich, z drugiej zaś mogły dać
całkowity obraz obecnego stanu prowincjonalnych miast pod względem
urbanistycznym.
Przedmiotem analizy jest plan miasta i jego układ, zabudowa, ma-
teriał konstrukcyjny budynków i ich przeznaczenie, pokrycie terenu, na-
wierzchnie oraz przekroje dróg i ulic, budynki gospodarcze, przegląd typów
architektonicznych domów, kształtowanie ulicy jako wnętrza, zagadnienie
handlu, a wreszcie sprawy sanitarne i porządku.
W szeregu miast prócz analizy typowych domów wykonano pomiary
1 : 200 elewacji zespołów architektonicznych.
Zgromadzenie tych materiałów miało ponadto na celu przygotowanie
dokumentacji wstępnej do prac planowania przestrzennego, które na od-
cinku małych miast mają dla przebudowy społecznej, gospodarczej i kultu-
ralnej podstawowe znaczenie.
loading ...