Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki <Warschau> [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki i Kultury — 11.1949

Page: h
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhsk1949/0176
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
B I U L E 1 Y N
HiSTOR!! SZTUK! ! KULTURY
KWARTALNIK WYDAWANY PRZEZ PAŃSTWOWY INSTYTUT HISTORII
SZTUKI ORAZ ZAKŁAD ARCHITEKTURY POLSKIEJ I HISTORII SZTUKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

GRUDZiEŃ 1949 R. X!. Nr 3,4

SPIS RZECZY
ARTYKUŁY str.
Jan Białostocki — Harfa Dawida i młot Tubalkaina . . . . . . 169
Szczęsny Dettłoff — Czy Wit Stosz wykonał ołtarz dła Schwazu .... 179
Tadeusz Dobrzeniecki — Działalność artystyczna Stanisława Stesza w Kra-'
kowie 188
Aleksandra ^wiechowska — Wykopaliska na zamku średniowiecznym w We-
necji pod Żninem .213
Zygmunt Świechowski — Malowidła ołtarzy kaliskiego, kościańskiego i sule-
chowskiego na tle problemu Mistrza z Gościszowic.233
Anna Szusterowa — Nieznany obraz Jana Massysa „Wenus" w zbiorhch Pu-<
słowskich w Krakowie.256
Stanisław Wiliński — Wielkopolski portret trumienny ..... 262
Hanna Adamczewska — Studia Zakładu urbanistyki w małych miastach . . 295
Zbigniew Rewski — Polski stolarz dekorator z XVIII w. i jego klientela . . 312
Stanisława M. Sawicka — Rysunki Józefa Walla w zbiorach Gabinetu Rycin
Stanisława Augusta.325
Stanisław Wiliński — Sprawozdanie z inwentaryzacji zabytków sztuki po-
wiatu świebodzińskiego .340
Zbigniew Hornung — Kościół drewniany w Komborni.358

RECENZJE I SPRAWOZDANIA.
CISTERCIENSIA (rei. A. Gieysztor); B. A. Rybaków, Remesło drewnej Rusi
1948 (S. Herbst); J. Carek, Romańska Praha, 1947 (Z. Świechowski)) A.
Tuulse, Die Burgen in Estland und Lettland, 1942 (S. Herbst); Moda na

chińszczyznę w Polsca XVIII w. (ref. J. Tazbir)..368
KRONIKA
Ruch Naukowy: Towarzystwa naukowe, wyższe uczelnie.398
NOTATKI NAUKOWE: Spuścizna Jana Jerzego Plerscha (E. Łopaciński) Gabi-
net Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, lata 1939,—1949 (S.
M. Sawicka) . . . . . . ... 400
RESUMES.. ..402
KOMITET REDAKCYJNY: Przewodniczący — proi. dr Ksawery Piwocki, doc. dr
Stanisław Herbst, proi. Zdzisław Kępiński, dr Witold Kieszkowski, prof, dr
Stanisław Lorentz, prof.*dr inż. arch. Jan Zachwatowicz.
Adres Redakcji: Warszawa. PI. Małachowskiego 3, tel. 8-75-87.
Cena tego zeszytu — 600 zł. — miejsce kolportażu „Ruch".
loading ...