Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki <Warschau> [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki i Kultury — 11.1949

Page: 399
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhsk1949/0419
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
(2)

Kronika

399

8 III — ks. Szczęsny D e t t 1 o f f, Trzy późnogotyckie krucyfiksy krakowskie.
15 III — Stanisław Wiliński, Wielkopolski portret trumienny.
26 IV — Gwido Chmarzyński, Katedra fromborska.
17 V —- Zbigniew Zieliński, Rozwój zabudowy miasta Poznania od
końca X do końca XVIII w.
31 V — ks. Szczęsny D e t t 1 o f f, Ołtarz św. Jana Chrzciciela w Cieszy-
nie Wlkp.
21 VI — Maria Kosińska, Zarys ikonografii św. Stanisława bpa na pod-
stawie zabytków krakowskich do poł. XVI w.
28 VI — Mieczysława R u x e r, Ze zbiorów polskich: 1) Przyczynek do
genezy wazy portlandzkiej, 2) Materiały do sztuki etruskiej.
25 X — Joanna Eckhardt, Srebrny ołtarz z XVII w. w zbiorach kór-
nickich.
22 XI — Stanisław Wiliński, Słowacki-malarz.
13 XII — Leon P r e i b i s z, Kościół parafialny w Rydzynie 1401—1949.
Warszawa, Komisja Historii Kultury i Sztuki
To w. Nauk. Wars z. odbyła w r. 1949 następujące posiedzenia naukowe:
28 I — Ks. Piotr Siedzi ewsk i, Kościół śś. Piotra i Pawła na Antokolu
w Wilnie.
25 II — Stanisław Szymański, Marcin Teofil Polak 1570—1639, cz. II.
1 IV — Piotr Bohdziewicz, Z zagadnień architektury barokowej.
6 V — Gerard Ciołek, Ogrody polskie w okresie klasycyzmu i roman-
tyzmu.
17 VI — Zygmunt Batowski, Malarki polskie (przedstawił S. Lorentz).
Piotr Biegański Pałac Staszica w Warszawie.
23 IX — Michał Szymański, Kościół po-klasztorny w Kobyłce,
28 X — Euzebiusz Łopaciński, Lustracje zamków i dworów królew-
skich, XVI—XVIII w. w Archiwum Głównym w Warszawie.
22 XI — Zbigniew Hornung, Z dziejów warsztatu rzeźbiarskiego Jana
Jerzego Plerscha.
7 XII — Aleksandra Majerska, Nowe metody biologiczne w historii
sztuki i naukach humanistycznych.
Wrocław, Komisja Historii Sztuki Towarzystwa
Naukowego.
3 VI — Władysław P o d 1 a c h a, Dialektyczna teza impresjonizmu.
14 XI — Stanisław Szymański, Jan Józef Henrici, malarz śląski i jego
twórczość (1757—1823).

WYŻSZE UCZELNIE.
Uniwersytet Jagielloński
Magisterium z historii sztuki uzyskali w r. ak. 1948/49: Izabela Dubikówna na
podstawie rozprawy: Szymon Czechowicz oraz Lech Kalinowski: Pochodzenie i po-
wstanie Piety średniowiecznej.
Nominację na profesora nadzw. historii sztuki uzyskał doc. dr Tadeusz Do-
browolski.
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prace magisterskie złożyli z historii sztuki: Ks. Czesław Furtak: Lubelski kościół
karmelitów na tle architektury późnego renesansu i wczesnego baroku w Polsce;
Maria Gonczarow: Informacja architektoniczna ks. W. Bystrzonowskiego na tle analo-
gicznych prac danej epoki w oparciu o Witruwiusza i jego późniejszych komentatorów;
Aleksander Gongoł: Kościół Rozesłania Apostołów w Chełmie jako szczególny zabytek
sztuki późno-barokowej; Kazimiera J. Karczewska: Dekoracja renesansowa kościołą
oo. dominikanów w Lublinie na tle renesansowych dekoracji budowli kościelnych
typu lubelskiego w XVII w.; Jan Malinowski: Źródła promieniowania gotyku zw
flamboyant na podstawie celniejszych okazów południowo- i centralno-polskich oraz
nadbałtyckich; Irena Wojdygowska-Iskrzycka: Problem autorstwa obrazów prezbite-
rium katedry lubelskiej na tle stanu malarstwa w Polsce XVII w.. Rozprawę dok-
torską pt. Inowacje twórcze architektury renesansu włoskiego w stosunku do antyku
rzymskiego, przedstawił mgr Antoni Maśliński.
Zastępcą profesora historii sztuki został dr inż. arch. Piotr Bohdziewicz.
loading ...