Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki <Warschau> [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki i Kultury — 11.1949

Page: 401
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhsk1949/0421
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
/

(4) Notatki naukowe 401
Ogromna ilość sztychów — najróżnorodniejszych — napewno była wykorzystana
dla prac ojca Jana Bogumiła — Jana Jerzego Plerscha, utalentowanego rzeźbiarza
i snycerza — gdyż traktują o ornamentach, rzeźbach, arabeskach — jest tu naturalnie
i Vignola. Było by ze wszech miar interesującym i pożytecznym do charakterystyki
Jana Jerzego Plerscha, — porównanie prac jego istniejących z wzorami znajdującymi
się w jego zbiorze miedziorytów, do ustalenia czy iłrace te były niewolniczym naśla-
downictwem, lub nawet zwykłym kopiowaniem, czy też nosiły cechy własnych pomy-
słów. własnej inwencji.
1786.17.XI.
PLERSCH Jan Bogumił
malarz
Oblatuje w Magistracie Warszawskim inwentarz ruchomości po zgonie małżonki
swej Konstancji z Hardouin'ow Plerschowej dla oszacowania — m. innymi inwentarz
wymienia następujące roboty snycerskie: „krucyfiks z słoniowej kości oceniony 630 zł.
i trupia główka -— krucyfiks z drzewa, medaliony, bronzowe na dnie alabastrowym.
Portret króla Stanisława Augusta z gipsu. 4 Trakstaynie (?) z osóbkami gipsowymi,
10 konsol z osóbkami gipsowymi 9 osóbek gipsowych. 9 barsreliów z gipsu, 25 sztuk
medalów osóbek częścią z gipsu, częścią z gliny, osóbka kamienna, osóbka kamienna
bez głowy, stolik kontowy rżnięty z blatem marmuru fałszywego".
Obrazy: „obraz Chrystusa w postaci Ogrodnika, oryginał
ś. p. Czechowicza zł. 108, portrety rodziców samego Plerscha Iudith kopia
z orygina u Im bana Bako. Iudilh — Daiba, ko ća z oryginału C y e-
1 a r a. Iudith, Abraham odsyłający Agar z Izmaelem 2 obrazy morskie („morszczyz-
ny"!!), jeden obraz większy takiż oryginał, 7 sztuk plafonów.
Obrazek kwiatów rozmaitych, 2 s k y c z e wyrażające S. Annę. drugi S. Udalryka
kopie, 5 skyczów pomniejszych — Abel z Kainem, Dyanńy, 2 batalie i Akademia,
2 skycze potyczki, 1 landszaft z trzcdą baranków, portret malarza Mierys
malowany przez niego 1 skycz. IPana Pillemana. (Obraz
Matki Boskiej wsadzaiącey do kolebki Dzieciątko Jezus kopie z Carlo Maratti. Portret
Króla Stanisława Augusta niedokończony -— skycze Chiaro senso. 2 obrazki na blasie
N. Panny Częstochowskiej (Bawelnica do przerysowania 8 sztuk płócien gruntowych,
1 sztuka płótna gruntowego 4 łokciowe. 1 kopersztych batalia Konstantyna, ditto Kon-
kluzje. Książka „babienia" z 24 kopersztychami. Galerja Pamphili z 62 sztukami.
1 Ovidius z 150 kopersztychami. Posągi starożytne w 162 kopersztychach. Enalogja
(!?) Bożków przez Sandrota po niemiecku. Galeri Farnese w 20 sztukach, Galerja
Rubensa w 12 sztukach do plafonów. Hcratii Flacci. Książka emblematyczna. Coraz-
ziego Korygatury (!) — kopersztych ów 22. Kopersztychów Pana le Brun do fabryk
obiciowych. Cesare Rippa xiążka allegoryczna. 1 książka Medalle tłumacząca. Land-
szafty przez Brughel'a sztuk 34. Książka do perspektywy po niemiecku. Książka per-
spektywów ogrodowych sztuk 40. Książka architektoniki przez Vignola. Kalendarz
niemiecki herbiarski. Dzieło ornamentów przez Arbertalli sztuk 22. dzieło IPana Coy-
pel z 76 kopersztychami. Landszafty różnych autorów z 19 kopersztychami. Portrety
różnych autorów z 16 kopersztychami, książka pod ilterą A z 106 kopersztychami.
Tytiana kopersztychy 4. książka pod literą B z 72 kopersztychami. Dzieło Bergmillera
z 5 kopersztychami. Dzieło Karpoforo Tencalla z 10 kopersztychami. Psyche pod
literą C — z 19 kopersztychami. Ołtarzów z 6 kopersztychami — Plafonów P. Le
Brun — z 11 kopersztychami. Vessaly książka anatomiczna. Kopersztychów Augs-
burskich sztuk 28. Preslera początki dla rysujących kopersztychów 18. Trofeuszów
sztuk 17. psów sztuk 7. ptactwa koparsztychów 8. zmysłów 5 (pięć?), portretów pod
literą D — sztuk 12. Kopersztychów różnego gatunka — sztuk 543, rysunków rozmai-
tych figur naywięcey do teatralnych dekoracji — sztuk 110. Rysunków 8 sztuk, arabes-
co capryscii 4. Myśli i różne kompozycje kryślone dla nauki przez urodzo-
nego Imci Pana Plerscha. Sprzęty malarskie iako to mulbraty, paletry, 2 pendzle etc.
Wzór kompasu do figur parabolicznych, obrazów, kopersztychów, rysunków, księga
z nitami. 13 sztuczków marmuru francuskiego (?) połamanego w tabliczkach — 2 ka-
wałki małe marmuru zielonego, 4 flizy marmuru szwedzkiego, 3 postumenty popsute.
4 karcarty (?) 7 sztuk marmuru polskiego krakowskiego i chęcińskiego z kilku sztuka-
mi nieużytecznemi.
Dworek na Muranowie murowany z wozownią, stay nie, studnia i'ogród owocowy
i warzywny przy nim oceniony na 128.009 zł. p.
Bacciarelli był dłużny — 360 zł podług karty z r. 1780. 18. III.
wydał Euzebiusz Łopaciński
loading ...