Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki <Warschau> [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki i Kultury — 11.1949

Page: v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhsk1949/0426
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZTUKI I KULTURY
Wydawane przez Państwowy Instytut Historii
Sztuki i Inwentaryzacji Zabytków
Nr 1 Zapisy uczniów na oddział malarstwa Szkoły Sztukk Pięknych w Warszawie
1844—1853 wybrał Stefan Kozakiewicz. 1945^ odbito w 60 egz. Wyczerpane.
Nr 3 Akta Zarządu Pałaców Cesarskich w Warszawie 1796—1323, referat archiwal-
ny opr. Kazimierz Konarski. 1945, odbito w 100 egz.
Nr 3 Akta Nadzoru Budowlanego w Galicji 1772—191'3, Akta szkół artystycznych
krakowskich 1818—1900, referaty archiwalne opr. Zygmunt Wdowiszewski.
1946,odbito75egz.
Nr 4 Muratorzy poznańscy XVII w., opr. Kazimierz Malinowski. 1946, odbito
w 250 egz.
Nr 5 Materiały do dziejów rzemiosła artystycznego w Wielkim Księstwie Litewskim
(XV—XIX w.), zebrał Euzebiusz Łopaciński. 1946, odbito w 250 egz.
Nr 6 Źródła wschodnie w Archiwum Koronnym do dziejów orientalizacji smaku
artystycznego w Polsce XVII—XVIII w., przedstawił Bohdan Baranowski, 1946.
Nr 7 Wł. Knapiński. Materiały archiwalne do zabytków warszawskich, 1949. po-
wielono w 80 egz.
Nr 8 Olga Boznańska. Materiały do monografii zebrała H. Blumówna, 1949.
Nr 9 Fr. Kurowski, Pamiętniki m. Warszawy, wydał E. Szwankowski (w druku).
Nr 10 Zabytki Sztuki w Polsce — inwentarz topograficzny, powiat żywiecki woj. kra-
kowskie — dr Jerzy Szabłowski. 1948.
Nr 11 Zabytki Sztuki w Polsce — inwentarz topograficzny, pow. piotrowski woj.
łódzkie, praca zbiorowa 1950 (w przygotowaniu).
Prace i materiały Wydziału Rewindykacji i Odszkodowań
Ministerstwa Kultury i Sztuki
Nr 1 Witold Suchodolski: Zagadnienie prymatu strat kulturalnych w ogólnym
programie odszkodowań. 1945.
Nr 2 Wacław Borowy: Tezy ogólne w sprawie rewindykacji i odszkodowań z za-
kresu kultury i sztuki. 1945.
Nr 3 Władysław Tatarkiewicz: Etyczne podstawy rewindykacji i Odszkodowań. 1945.
Nr 4 Stanisław Lorentz: Zburzenie Zamku Królewskiego w Warszawie. 1346.
Nr 5 Kazimierz Buias: Zbiór naczyń greckich w Gołuchowie. 1948.
To samo w języku angielskim i francuskim
Nr 6 Cezary Berezowski: Ochrona prawno-międzynarodowa zabytków, dzieł sztuki
w czasie wojny. 1948.
Nr 7 Straty kulturalne Warszawy. Praca zbiorowa pod red. Władysłąwa Tomkie-
wicza. 1948.
Nr 8 Katalog obrazów wywiezionych z Polski przez okupantów niemieckich w la-
tach 1939—1945. I. Malarstwo obce zestawił W. Tomkiewicz. 1949.
Nr 9 Catalogue of painting removed by the German occupation authorities during
the years 1939'—1945. 1. Foreign paintings compiled by Wł. Tomkiewicz, 1950.

Żarn. 286


B-13020?
loading ...