Beck, Paul [Editor]; Hofele, Engelbert [Editor]; Diözese Rottenburg [Editor]
Diözesan-Archiv von Schwaben: Organ für Geschichte, Altertumskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rottenburg und der angrenzenden Gebiete — 12.1894

Page: 76
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dioezarchivschwab1894/0084
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
76

tliuo sLUtentiam, c^ri3 cun<5iis
privatur os6ciis, percipik. Z.
Iu6exib'o-clcieuswbouu, 65co
366i>5t3, quLS ?Io-tsinv3UAu8
pl'o6itiom5 litterus reperit,
L2s6em 6. 8r ie§iis ?riuci-
pibus commuuicut. 7. ibluo-
tsinus vero, clum rem tuum
opkimö loco esse uutumat,
8. omni 6igirit3te 3b No
tsin-v3N§o subitü exuitur, 8:
36 slatuur plebis Imperu-
toris jsussu rc6i§itur.
Llror

voniölao isiu selbsten aller seiner
Aemter entsetzet: 5. jenes seine
Sachen, da des Kaysers Bru-
der untersuchet, kommt ihme
ein verrätherischeS Schreiben
in die Hand, welches er 6.
auch ander» Prinzen zu lesen
giebet; da also 7. I^ao-ttm
sich eines guten Fortgangs
seiner Sachen getröstet, wird
er 8. gähling aller Wurden
von I^lo-tsiu-V3u§ beraubet,
und in den Stand des ge-
meinen Mannes versetzet.
- 2.

Lutpentus est itu^rio /rmuu in putibulo, c^uo6 puraverut
iVIur^oclrmo, 8r 1^e§i.8 ira ^uievit. lristirer 7. v. 10.
?ersonm: T^stuerus. Mlrer. ^man. iVlur^oclimus ssiplre-
dr,8 sllklmr. Nardouu Üivuuclru3, Orurteuu 8r Letlrur
?rilrcipL5 8rc.
^man procliens^ 8ic NonoraNitur, ^uemcunc^ue rex voluerit
Nonorare. NIarclocN. 8ic Numiliaditur, <^uemcunc>ue rex ccel! vc>-
iuerit Iiumiliare.
Ouetto.
dlardocd. Tn! ri§idu8,
en! vindex Tei di§itu8
cjuam tidi minitetur.
-^man. dlancipium,
Nalorum doc principium
?rincei)8ne comitetur
Nardocli. 8ic dlumen adevante8 5e,
en! seit dumiliare!
Zeit A dumi1iante8 le,
e contra adevare.
^Vman. 8ic ^rimu8 ^linitlrorum
dlinitler 6t 8ervorum? . . .
Tedilseciui ofücium
nuin tantu8 ?rincep8 xserat?
L 8ervi ad 8ervitium? - -
id ^man, <^uNlo, lerat?
^lardocli. 8ic I)eo disponenti,
Te§i üc volenti
. isXmane! jam sudmitte te,
n < ^ o^rnan8 comitare me.
l ^am olim vindicado me,
^ in crucem cjuando a^am te.
sTol. zi') /Vman claman8. 8ic donoraditur, huemcunciue Tex
voluerit donorare . . . ^tlueru8 prodien8 recit. Imperatum a me,
-Vmane! prmditisti ^lardocdNo minitlerium? ^man. ^d un§uem tuum,
Tex maxime! sum executu8 imperium. ^tlueru8. ^du er§o, NardocdNe!
^am excipe §ratulatione8 civium . . . ^l'u verd, ^mane! mecum Te-
§inm ad convivium.
^.11036.
wilder. Tex maxime! 8alveto.
^Vssueru8. Tor meum, ali! aveto.
Tllder. (^uid saeiam,
Ilanc ut compensem §ratiam,
dum tanto me Iionore
di§nari8, ^ amore?
^slueru8. l^on §ratiam
Id creda8, ^uidhuid faciam,
ex dedito amore
Id 6t, L ex ardore,
huo te compledlor intimö
wilder. ^t tantum, ad! demitti8 te,
ut morti deltinatam,
ad necem ^am paratam

di§neri8 vidtare,
L intim^ amare?
ad! 6 inveni §ratiam,
me salva Innocentem,
Lervato meam §entem.
^ssueru8. ?ropin^ua 63 exitio?
(^UcL, c^uceso, d^ec petitio?
v!c, csuid^uid ved8, saciam.
dldder lvecit. dlxplicalio me, Kex maxime! 6edeto. ^fsueru8
1'u, Tüder! midi edarildma! lo^uere, «L asddeto.
LMrer. .^N3.
1.
8ul) ardore 1'urtur ut §einit,
acci^iter suo8 dum premit,
dum madlat, dum loedit,
dum unum poll alterum csedit:
8ic justum etl midi dolere,
dum idem de mei8 L 6t!
8ic cadere meo8 videre
daud 6ccu8 dic oculu8 ciuit.
2.
^Tol. 8tatutu8 jam dudum eil menÜ8,
OudeIi8 c^uo sasviat end8
in ?opu1um meum
non lontem, non reum.
dlec vereor van^, efsundat
ne iram crudelem in me:
()uin sorsan malum redundat
in Ie§em, in Te§em, in te.
^tlueru8 Tecit. ()ui8 ell iUe, ^ cujü8 ^otentice, ut drec audeat
sacere? Tdder. I1osti8, inimicus notier pe!6mu8 itle eT -^.man
ip6I6mu3. ^t5ueru8. ^Vmanu8? . . ^ cur manum contineo? . . adeo,
conlpedium tanti Iceleri3 daud am^Iiu8 tutlineo . . .
T^rietku.
It!n! ridi, Regina provolvor,
ainaras In lacUr^mas solvor,
L» I liebem excira ^ro me.
LUNer. I>lon ventam ille mererurl
(guin juwa Nunc poena se<;uetur,
<^u> tanlum extutera.r te.
^wuerii^ reclisns I^sclt. (^uicl koc? nonUümne k-Uis Nt vitam
veile aclimere? Itttiam lie^inaw me prossente cupit opprimers? . . .
Uoriatur, occiULtur. I-larUona. ()uicl? N eoUem Nuspencl.^tur ^ pat!-
dulo, Huoä Naräoet>«:o p!rr».v!t in wos clomüs veUibulo? Lttusrus.
LuspenUater, sententiam Imnc Letinrr exe^nntur . . . I^ecum ^Vinnni
poUIn^c »ccupet NaräocUmus. LMier. 8ic nem^c wetlis vinclicnt,
virtntemcius pr^emintur Oeus. ^tsnerus. Lito, NnrctocUlne! ito, num
iU 6-il, nt viäens, IioUlsPie tni inanem ut kaUnm riäens. Naräocli.
Viciedo, liex maxime! L in ünum riciedo.
/tl'iu.
I.
t^unm pius es, ö! Domine!
Num nwum,
ne saUum
In tmn Inperdo Nomine
mnx vinäicasl
Lic inclieas,
sultiliimns <^uocl üs.
Heligionem verum
U'^rnnniäem leveram
?er mnnum Notlis cUri
cinm s,nis experiri,
Uer Inas Nunc inNpiäus
mox tecNnas tu prrecipitns.
t^oi. In alter! paratam
is lovam mox caclet,
Interitüs nec latam
kententiam evaäet.
ILcNIuss lolxt.)

Sluttanrt, Bnchdruclcn'i der -lkliengesellschast „Deutsches Vvlksblnlt"
loading ...