Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: XXIX
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0029
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Tituli Digestorum.

s.C.q.Wxtrq4u 7 De alienatione iudicij mutandi causa
sasta.

Desiro competenti.
apudartntros aat iudices
agatur.
8 De teceptis qui atbirrium receperunr»vr
scntentiam dicant.
9 Nauta>,caupones, stabularij vt receptare'
stituant.

«.Cy.jT.«*/.j.4j,

- t.&C.iij.l.txtT.ij,
b CJij. 13.14.1
16. 17.18. 13.1
ii.11.i3.14.]

P A R S II.
L I B S R V.
1, 1 De a iudiciis,&bvbiquisqueagere,vel
[■ conucniri debear.
j. De acJionibu* in rem,[e» •vindicantibus
rerum •vniuerfilium,singulariumi
Jiue corsoralesyjiue incorprales
sint^ersinarum >siuc-j

i.r»/.?.i8.c,ij-.is.
J.C./j.ji.

De inossicioso teftamento.
De hereditatispeticione.
Si pars hereditatis petatur.
De poileflotia heteditatis pecitione,
De sideicommiiTaria heredicatis pcci-
tionc.
Liber VI.
De tei vindicatione.
De Publiciana in tem actionc,
Si ager ve&igaljs, id est,emphyteuticarius
pctatur.
Liber VII.
De vfusru<5tu,& qucmadmodum quis vta-
turfruatur.
Devfufructuaccrefcendo.
Qujyido dies vfusfru&us legati cedat.
Quibus modis vsusfru&us velvfusamit-
titur.
Dc vsufructu earum rerum, quz vsu con-
fumuntur vel minuuntur.
Si vfussrudtus pctetut, vel ad alium perti-
nere ncgetur.
Deoperis seruotum,
De vfn,& habicatione,
Vfufiuctuarius quemadmodum caueat,
LlBEH. VIII.
r. Z«/i.j'.3.c/jf.j4. 1 De (eruitutibus,
% De (etuitutibus ptaediorum vrpanorum.
1 De seruiiutibus pra:diorum rufticorum.
4 Comrrrunia prsdiorum tam vrbanorum,
# quam tusticorum.
s Si feruitus vindicetur, vel ad alium pcrti-
nere negetur.
6 Quemadmodum fcruitutes amittuntur.
Lib er IX.
Depauperie, damno,effuJis,deiec7is
& noxa.
1. InstMij-s. 1 Si quadrupes pauperiem fecisle dicatu.
2. iafi.ni}.$.C.iis.}i. 2 Ad legemAquiliam.
extr.v.)g. j De his,qui cftuderiBt,veI deiecerint.
4./»j?.H?.8.c.;?.4i. 4 Denoxalibusactionibus.

L1 b e R. X,
De misik in rem & fersin,

Finium regundorum.
Familix crciicundjE.
Communi diuidundo.
Fraparatoria iudimrum.
Ad exhibendum.

i.G/y.j?.
i. C.iij.36.
3. C.tii..yj.

4. c.iij.41.
L I S E R XI.
1 De intertogarionibus in iure saciendis, &
intcrrogatoriis actionibus.
1 De quib. rebus ad eundera. iudicem eatur.
iMisietta.
3 De seruo corrupto. j- C.vj.%.
4 Defugitiuis. 4. c.vj.i,
s Dc aleatoribus. j. 0.19.43.
6 Si menfor salsum modum dixerit.
7 De religio(is,& fumptibus funeruro » & vt 7. c.iif.^.muel,^
funus ducere liceat. *w./y.iS.
8 De mortuo inferendo, & fcpulchro a;disi-
cando,

I. C.j.ji.
I
j. Ciiis.es.
i
s.I.Jt.fa.CJij.i.
l

*
i
4

1

6
8.z./.j.!,o.;».jS.
7
8

Ciiij.

PARS III.
LlBER XII.
De conditfionibus.
De arebus crediris, fibcertumpeterur,& i.a CJiij.i
de condistione. * a*
Deiureiurando, fiue voluntario, siuene- 1. c.iiij.i.ext.ij.z^,
cefiariojfiue iudiciali.
De in litem iurando. 3. c.v. $ 3.
De codictione cauia data,causa no secuta. 4. c.Uij.s.
Dc condictionc*ob turpem velbiniuftam $. a c.iiij.7. b CJiij,
caufam. s-
Decondiclione indebiti.
De condictione sine caufa.

«.Ciiij.h
7. C.HJ',?.-

L I B E R XIII.
De condietione surtiua.
De condictione ex lege.
De condidione triticaria.
De co, quod certo loco dari oportet. "
De pecunia conftitura.
Commodati,vcl contra.
De pigneratitia a£tione,vel contra.
Liber XIV.

1. C.iiij.%-
1. CJiij.g.

4.C.HJ.18.
j. C. iiif. 18. W»»,4,

6-CJii/.Z}.extJis.ls,
7. CJiy.z^.

Si quidcum inHitorenauistnempetabernA:
aitt negotiationis alkuius, cumfiruo,
fiUo,aut<uxorc alterius geslum
erit, an & qut ratiir
\ comfetat.
: De exercitotia adionsi-
:. De lege Rhodia de ia&u.
Dc inftitoria a&ione.
De tributoria actionc.
Qupd cum co, qui in aliena potestate eft, %Jafi.Hq.7.CJiij.%ct
negotium geftum efle dicetur.
De fenatusconsuho Macedoniano.

6. CJHj.it.

Liber XV.

De peculio.
1. GJiij.zt.
Quando de peculio a&io annalis est.

De in rem verfo.
J. C.iiij.i.6,
Qupd iussii.
4. CJiij.ii
loading ...