Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: XII
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0012
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
FL. IVSTINIANI
IMPERATORIS A.
V I T J..


I r a t V s ssepenumerd cur in tanta seracitate ingenidrUm} & profes-
sorum iuris non inertium,pauci admodum vitam optimi Imperatoris,
&c legissatoris Iustiniani in literas mittere adgressi sint, &c si qui suntj
vnus & item alter, qui id tentarit,aut mcndose,aut mendaciter plera-
quc scripserunt:ccepi apud me postea coniicere nulla alia ex re id pro-
rtcisci,quam ex saxuli nostri deprauatis moribus, vt verum sit,quod a
quodam olim scriptum est, iisdem tempofibus optime xstimari,&: re-
censeri virtutes,quibus facilhme gignuntur.His vero motibus,quibus
omnia dissensionibus dilabuntur,assidua maledi&a in libcllos (vtcun-
que apologix titulo tegantur) conferUntur, pronioresque sumus ad
maledicendum, quam veras clarorum hominum virtutes syncere recitandas:ad quas prsdican^
das adolescente senssm desidia,pigri omnes profedo sumus. Mihi tarhetsi tanttf rei non satis ido-
neo scriptorhst rem a melioribus desertam, pro viribus exequi studUero,veniam concedi postulo.
Sane Hbellum hunc hohori Iustiniani, viui vero Iustinianeorum nouornm destinatum,vel profes-
sio iuris,qua* me impulit,excusabit, si minus votis respondero,vel conatus apud candidos,&: pios
Iustiniani alumhos commettdabit,si melius,quam mihi brOmitto,rem exposuero. ■•
FLauius Iustinianus,Imperator,Ca:iar, Augustus, cognomcnto CalHnicus,a Iulio Cxsare R.o=-
manorum quinquagesimus,aut,vt alij diuerse numerant, sexagesimhs o&auus Imperator^pa^-
triam nactus est obscuram,minusque celebrem,indeque natione magis , quam ratiohe videri po^-
testaut barbarus, aut exterus,non tamen eius fcelicitati obstitit illudEuripidis,^ r$ Siat^n piatarchm
tst^ri Ozrafl*/ ~&u -smAik &<&m(a$,>- quod Ammianus MarcelHnus Iib. 14* tribuit Sihionidi Lyri- invitaDc-
co. Beate pcrfeda ratione vi&uro,ante alia(mquit)patriam esse conucnit gloriosam.Patrem quo- w*»«i
que eius naturalem , nemo, ac ne ipse quidem prodidit vsquam, vt rrierito veterem parcemiam mPnncip-
vsurpare potuerit,7s's Tmtip ajv^<ret, «' $ xaxsXw^ovigy yol. Sed memiriisse debemus nobis a na-- piutarchm
tura non magis patriam dari,quam domum, agros, airis,aut medicime omcinam '(vt Aristot.dice- m Themi-
bat) sed hominem ex earum genere esse stirpiuiti, qu# ccelo,non solo cOalescunt,vt ait PIato,de- si*d'-
monstrante iddiscrimen, capite, scti radice ccelumsursum vergente. Quarc principum, 8c eo-
rum, quorumopes in excelso sunt, patriam dicere oportet,hunc vastum, spatiosum,immensum
^Ethera, qui terram snis vdis circumplecrititr brachiis. Denique Ci Empedocli credimus, &: nos
animo, non corpore ccnseri maluimus, non modo nobis non erit Hercules , aut Argiuus , aut
Thebanus, aut deniquc Greciensis ciuis , at ne ipse quidem Socrates Mundiensis, sed omncs
aduenx & percgrini censebimur, anima videlicet, diuinis iussrs, & scitis in hoc corpus a Deo re-
legata, 5c vclut in insula multo vndique a;stu circiimfulta, &c {vt ait Plato) ostrei inftar alligata
cOrpori,ob cuius crassitudinem propria originis non reminiscatur, a csuibus Philosophorum pla-
citis non longe aberrat,seu potiu;s ipsi da in re PhiIosophi,& Vates non longe aberrant a vetustis-
simo Hebr^orum propheta, & rege aduenam se,& incolam3non ciuemhuius mundi cssc testan-
tc. Etenim, vt ex vcteribus rede transcripsit Marcus Tullius, commorandi in his terris natura'
diuertorium nobis,non habitandi,dedit.
Veriim maior inde laus Iustiniano adcrescit, quod non a patria, aut patre nobilitatus,ipie po-
tiiis parriampropriasuanobilitateanteaignotam,nobiIitauit,vctcris memorprouerbij,SpARTAM
nadus es,ipsam nobtlita.
CVetusv . ** **tri*<
loading ...