Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1977#0028
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
PANDECTARVM, SEV
DI ESPTOON MALaRss

Digeſtum Vetus

Promium de iuris docendi ratione.

PARSI.
IBER I.
De iure

.

2mftj1.. De iuſtitia, & iure.

& ſucceſſione prudentium.
bC6. 3 Det legibus, ſenatſq; conſultis, & lon-
taat-j3 ga conſuetudine.
Denſtirutionibus principum.

De perſonis.
De ſtatu hominum
De his, qui ſui, vel alieni iuris ſunt.

7. I3LL. 7
7. b’C. v. 4i.
eIffjj12. ai1.

De rebus.
De diniſione rerum, & qualitare.
De actionibus; ac primum de ipſorum
iudicantiui officio, auctoritate
2 atque imperio.

c. M... 8

9 De ſenatoribus.
. N 1o5. 10 De officio conſulis.
vi t De oficio præfeciprtorio.
12 De officio prafecti vrbi-
13 De officio quaſtoris.
r4 Deoffio pretommn
33. xja 15 De officio prfecti vigilum.
3. 6 De officio proconſulis, & legati.
17 De oficio prafecti Auguſtalis.
18 De officio preſidis.

9. Nou2,

12. Cj2& xy.
30.

5
i.35.
23.
uu.17. nalis.
ts Dé offici.
20. 21 De oficio eius, cui mandata eſt iuriſdictio.
22. C.5iaics. 22 De officio aſſeſſorum..

LIBE I.

De iuriſdictione.
uod quiſque iuris in alterim ſtatuert,
ipſe code iure vratur.

1
2

ff. Vetus.

2 De origine iuris, & omniũ magiſtratuum,

De adoptionibus, & emancipationibus,
& ’aliis modis, quibus poreſtas ſoluitur.

19 De officio procuratoris Caſaris, vel ratio-0

O

np oSi quis in ius vocatus non ierit aſine quis
eum vocauerit, quem ex edicto non de-
buerit.
In ius vocativx eant, aut ſatis, vel cautum,
dent.
Ne quis eum, qui in ius vocabitur, vi exi-
mat.
Qui ſatiſdare cogantur, vel iuratd promir-
tant, vel ſuz promiſſioni committantur.
Si ex noxali cauſa agatur, quemadmodum
caueatur.

8. Iii. 11. j56.
etril21.

10 De eo, per quemfactun erit, quô minus

quis in iudicio fiſtar.
rr. Siquis cantionibus in indicio ſiſtendi cau-

E
sà factis non obtemperauerir.

12 De * feriis, & b dilationibus, & diuerſis ia a C.Tr. riij

temporibus. bcaaraxm.
De actionis editioné, & quemadmodum
pacto, vel tranſactione ntatur,
aut elidatur.
13. G. ext..3.
i4. G , atj35.
15. Cjj4at.36.

13 De edendo.
14 De pactis.
15 De tranſactionibus.

LiBER III.

Qui pro reo aut actore agere aut excipere
in iudici ſoleant.

De poſtulando. 1. CA6axt37.
De his qui notantut infamia. 2. Cj1x5.
De procuraroribus, & defenſoribus.. 3. ..12xt,j3s.
. Quod cuiuſcumque yniuerſiratis nomine, 4i extj39.
vel contra eau agatur.
De negotiis

De calumniaroribus.


LIBER IV.

Quibus ex cauſis amiſſa actionesreſtitui
l iudicio poſſunt.

De in integrum reſtitutionibus.
Quod metus cauſa geſtum erit.
De dolo malo.
De minoribns vigintiquinque annis,
De capite minutis.
Ex quibus caufis ma.

5. Gj.18.
6. Eadem eſt rubrn ſed
alio ſenſu, Can6.
extr..2.1

annis in integrum reſtituuntur.

7 De
 
Annotationen