Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: XXXIII
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0033
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Tituli Digestorum.

l.Insthjij.lO.Cviij.
4o,Kou.4.txjiJM.
1. C.-wy.^i.
3. C.viij./p.. extr.it/.
13.
4. C.viis.4}.

J. Inft.4.1. I
t.Inst.Hij.j.C.vj.i. Z.

i,Iast.iiij.x.C,ix.i$.
ixt.v.17.
y.extr.v.17.
10. a lnft,iiis.4.C.ix.
3j.ewr.-w.31s.
b C.ix.16,
ji.Ci*.ij.
i4.Ciir.37.
16. CiAf.39.

IS.C.w.3!.
10. Civ.34-

1. Iast.iii).i$
%.c......
3..C.V4-
b C.IX.3.NMI.5J.
*.C.ix.%.
t.C.ix.s.^oucS. 134.
i4l.Mrrt-.1t.Iff.
S.CJx.u.
r.cix.u.
Z.a.C.ix.t6.ex.v.u.
b Cix.it.cx.v.ti.
9. C.h

:v.i.

■>. cix.

13.1c.ix.1s.
b C.ix.%3.'

16.3.0x41.
b C.&41-.43.
17. Cix.40.
18. Ctt.41.
13. C»*.47-N#.I34'
extr.v.37.
iQ.Cix.4g.

LlBER XLVI.
1 De fideiu[Toribus,& mandaroribus.
i De nouarionibus,& delegationibus.
3 De solucionibusJ& liberacionibus.
4 Dc acceptilatione.
j De stipulationibus prsetoriis.
6 Rem pupilli,vel adolescentis saluam sorc.
7 Iudicarum sblui.
8 Ratam rem haberi,& * de rarihabitione.
Liber XLVII.
Priuata delicla,
De pri uaris deli&is.
De surris.
De cigno iuncto.
Si is , qui restamento liber eile iussus erit,
postmorrem domini ance adicam here-
diiatem surripuiiTe, aut corrupiiTe quid
dicerur.
Furci aduersus nautas, caupones, ftabula-
rios.
Si samilia surtum secilse dicetur.
Arborum furcim cajfarum.
Vi bonorumraprorum,&deturba.
De incencHo,rnina,nausragio.
De* iniuriis,& b samosis libellis.
De excraordinariis criminibus.
Dcsepulchroviolato,
De coiicuisione,
De abigeis.
De prsuaricacione.
De recepracoribus.
De suribus balneariis.
De eftractoribus & cxpilacoribus.
Expilatx heredicacis.
Scellionaius,
De cermino moto.
De collegiis & corporibus.
Dcpopularibusactionibus.
Liber XLVIIL
ludiciasublica.
Depublicisiudiciis.
Deaccuiarionibus&inscriptionibus.
De * cuftodia, & b exhibirione reorum.
Ad legem Iuliam maieftatis.
Ad legem Iuliam dc adulteriis coercendis.
Ad legem luliam de vi publica,
7 Ad lcgera Iuliam de vi priuara.
8 * Ad legem Iuliam de ficariis, & b vene-
sicis.
' 9 De lege Pompeia de parricidiis.
., 10 DelegeCorneliadesaUiS,&deSC.Libo-
niano.
11 Dclegeluliareperundarum,
11 Delegeluliadeannona.
13 a Ad legem Iuliam peculatus, & b &e facri-
legiis,& de refiduis.
14 De lege Iulia ambirus,
1 c Ad legem Fabiam de plagiariis.
16 Ad * S C. Turpillianum,& b de abolitioni-
bus crirhiniim.
17 De requirendis , vel absentibus damnan
dis.
18 De quajstionibus.
15J De pcenis.
ao De bpnis daronatprum.

aC.TJy.ssi.Ntf.^y.
yj.nj.iiss.mr.
9.17. b C.vij.61.

21 De bonis eorum, qui ante sententiam vel ti.C.i*.jo.
morrem sibi coniciuerunt, vel aecusato-
rem cormperunr.
22 De interdic~tis , & relegatis , & deporra-
.» tis.
23 De sencentiam pasns,& restitutis. * J- Cix.si.
24 De cadaueribus punitoruro^
Liber XLIX.
K^ispUatknes.
1 De " appeIIationibus,& b relationibus.
2 A quibus appellare non licet.
J Quis a quo appelletur. ^^^^^^^^
4 Quando appellandum fic , & inrra qua;
tempora.
5 DeappelIationibusrecipiendis,veInon. j. C.wj*.jj.
6 De libellisdimiisoriis, qui Apoftoli di-
cuntur.
7 Nihil innouari appellarione intcrpofita.
8 Que sententia: iine appellationerefcin- s. Cwj.ss^.
dantur.
9 An per alium causie appellarionum reddi
poisunt.
I o Si tutor,veI curaror, vel magistratus crea-
tus appellauerit.
II Eum , qui appellauerit, in prouincia de-
sendi.
12 Apud eum a quo appellatur,aliam caufam
agere compellendum.
ij Si pendente appellatione mors interue- 13. c.vij.66.
neiit.

Dcsfco.


14 De iure sifci.

14. Cx.i.
De re militari.


i$ Decaptiuis,&adepoftliminio,
dempcis ab hoftibus.
16 De re milirari.
17 De caftrenfi peculio.
iS Deveteranis.
&dere
. ij. aCvij.jo.
16. C.«y.-3j,
17. Cxy.36.

l8.C.*j.4^.
L I B H R L-


De munkisys.


1 Ad * municipalem,& b de incolis
2 De decurionibus,& filiis eorum.
j Dealbo fcribendo.
4 De muneribus & henoribus.

I.aCv.jS. b C#,
J9-
%. c.10.31. sm.%%.
4. c^.40.
y Devacatione&excufationemunerum.
t. C.I0.4J.
6 De iure immunitatis.
7 Delegationibus,
8 De adminiftrarione terum ad ciuiratem
7. C.x.64.
. S. C*j.3i.
pertinentium.
<s De decreris ab ordine faciendis.
10 De operibus publicis.
11 Dcnundinis.
12 De pollicicationibus.

.3t.Cx.4ff.
10. CwTj.ii,
11. C.iiij.6o.

Mifcella.
13 De cxtraordinariis cognirionibus, & * ii IJ'3Cs»j.4si.
iudex litem suam feeilTe dicetur.
14 De proxeneticis.
i^ Decenfibus.
16 De verborum signisicatione.
17 Dediuerfisregulisiurisanriqui. i6°.clu)X%''c.

ii.C.xj.S7.AIitt
aceipitur hoever

l

RVBRI
loading ...