Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1977#0035
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Rubricæ Digeſtorum.

diom. De ſeruitutibus rmticorum prediorum. Com-
munia pradiorum tam vrbanorum, quam ruſtiçorum.
Si ſeruirus vindicetur, vel ad alium pertineegetur.
Quemadodun ſeruitus amittatur.
LIBER IX.

Quadrupedem nona dabit.
legen.
Effundunt multinoxalis

tio detir.

Si quadrupes pauperiem feciſſe dicatur. Ad le-
gem Aquiliam De his, qui deiecerunt, vel effuderunt.

De noxalibus actionibus.
LIBER X.
In decima fines regis ac erciſcere poſſes.
Diuiſis tandem communibus, exhibeamus.

Finium regundorum. Familie erciſcund. Com-
muni diuidundo. Ad exhibendum.

LIBER XI.

Vndecima iudex interrogatitur ad ipſum.
Seruos corrumpunt fugitiuos alea menſor.
Funera cam ſumptu debes inferre ſepulchro.
De interrogationibus in iure faciendis, & interro-
garoriis actionibus. De quibus rebus ad eundem iudi-
cem eatur. De ſeruo corrupto. De ſeruis fugitiuis. De
ale luſu, & alearoribus. Si menſor falſum modum
dixerit. De religioſis, & ſumptibus funerum. De mor-
ruo inferend, & ſepulchro violato, vel inædificando.

LIBER XII.

Bes credit iurans in litem pars duodena.
Condico ob cauſam aui turpis cauſa ſuperſit.
Acindebita ſi ſint condices ſine cauſa.
De rebus crpditis, & ſi certum peratur. De iureiu-
rando, ſiue voluntario, ſiue neceſſario, ſiue iudiciali.
De in litem iurando. De condictione cauſa data, cauſa
non ſecuta. De condictione ob turpem cauſam, vel
inhoneſtam, vel ininſtam. De condictione indebiti. De
condictione ſine cauſa-
LIBER XIII.

Tredecimam furti, & legis conditio tangit.
Tritica, dant loca certaſtatuta pecunia ſi ſit.
Commodac roliquis dabit actio pignoris ampla.
De condictione futtiua. De condictione ex lege De
condictione triticaria. De eo, quod certo loco dari
oportet De conſtitura pecunia. Commodati, vel con-
tra De pignoratitia actione, vel contra.
LIBER XIV.

Exercet iactum biſſeptima& institor hie eſt.
Actis qua tribuit pater ac aliena poteſtas.
Ne dentur natis. Macedonia lex vetat ara.
De exercitoria actione. Ad legem Rhodiam de ia-
cu De inſtitoria actione. De criburoria actione Quod
cum eo, qui in poreſtate aliena eſt, negorium geſtum
eſſe dicetur. Ad ſenatuſconſultum Macedonianum.

LIBER XV.
In decimaquinta deſcribe peculium & annum.
Poſt de in rem verſo quod iuſſu iungere fas eſt.
De peculio. Quando de peculio actio annalis eſt.
De in rem verſb, Quod iuſſu.

Aquiliam quoque

Ei? LIBR ’VI....
In ſextadicima malter lege Velleianum.
Compenſare vetant leges ſi epoſitum fi.
Ad ſenatuſconſultum Velleianum. De compenſa-
tdonibus. Depoſiti, vel contra.
Seprima peſt deoimin mundaum pr ſoiisdda.
Mandati, vel contrà. Pro ſocio.
LIBERXVIII.

Octauadecima tibi vendo. diem adijciendo.
Committens. heres vendit reſcindo periclum.
His exportandos debes adiungere ſeruos.
De contrahenda emptione, & venditione: & de pa-
ctis inter emptorem & venditorem: & que res vendi
non poſſunt. De in diem addictione. De lege commiſ-
ſoria. De hereditate, vel actione vendiſa. De reſcin-
denda vendirione: & quando abea diſcedatur. De pe-

riculo, & commodo rei venditæ. De ſeruis exportãdis:

vel ſi lta ſeruus venierit, vt manumittatur:vel contrà.

LIBER XIX.
Emptum poſt decimam nonã locat aſtimat actor.
Res permutatas, præſcriptis addito verbis.
De actionibempti, & venditi.De locato & condu-
cto. De eſtimatoria actione. De rerum permutatione.
De praſcriptis verbis, & in factum actione.

LIBER XX.

Pignora pars vicena tibi dabit:ac hypothecas:
Poſt pignus tacitum, ſunt qua res qui potiores.
Diſtrabitur pignus tãdem quoque ſoluitur illud.
De pignoribus, & hypothecis: & qualiter ea con-
trahuntur: & de pactis eorum. In quibus cauſis pignus
vel hypotheca tacite contrahitur. Qua res pignori,
vel hypothecz obligari poſſunt. Qui potiores in pi-
gnore, vel hyporheca habeantur: & de his, qui in prio-
rum creditorum locum ſuccedunt. De diſtractione pi-
gnorum, vel hypothecarum. Quibus modis pignus,

vel hypotheca ſoluitur.
LIBER XXI.

Edictum adilis tractat viceſima prima.
Euincam ſi res, qua venditur, excipiatur.
De adihtiedicto, & redhibitoria actione, & quan-
tominoris De euictionibus & duplæ ſtipulatione. De
exceptione rei venditz, & traditæ.
LIBER XXII.

Vſuras fœnûſque, probat vicena ſecunda.
Instruit. & testes ſimul ignorantia duplex.
De vſuris, & fructibus, & cauſis, & omnibus exce-
ptionibus, & mora De nautico foenore. De probatio-
nibus, & præſumptionibus. De fide inſtrumentorum,
& amiſſione eorum. De teſtibus. De iuris, & facti
ignorantia.
LIBBR XXIII.
De ſponſalibus: & ritu docet ante ſuprema.

Ius pactum fundus dotalis iungitur istis.
De ſpõſalibus. De ritunupriarum. De iure dotium:

De pactis dotalibus. De fundo dotali.

LIBER XXIV.

Vltima coniugibus donat diuortid tangens.
De donationibus inter virum, & vxorem, De repu-
diis, & diuortiis.

Infor
 
Annotationen